Sitemap
Navn på ejendom:

Sdr. Tulstrup

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2020-0863

Kontantpris:

18.500.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

110,5 ha

Grundareal:

Postnummer:

8550 Bjerringbro

Postnummer:

Intro:

Sdr. Tulstrup på i alt 110 hektar er beliggende i Gudenådalen. Ejendommen udgør med sin dramatiske topografi, natur, gamle skove, dyrkede marker og græsklædte slugter, en helt unik skov- landbrugs- og jagtejendom.

Sdr. Tulstrup udgør 110 hektar smukt beliggende i en dramatisk natur som del af Guden Å-dalen.
Sdr. Tulstrup har i 50 år været hegnet dyrehave.
Terrænet er afvekslende med smukke skovstrækninger og dybe dale.
Græsklædte sletter og dybe dale veksler med smuk gammel skov af bøg, eg, skovfyr og gran i unikt landskab.
Søerne i syd ved Elleshave fødes af kildevæld i den gamle bøgeskov.
Smukke gamle skovbryn langs græsklædte slugter – her ved H.C.’s Høj.
Den gamle skov af bøg giver masser af olden til hjortevildtet – en særligt stemning på de stejle skråninger.
Ny skov er plantet uden for hegnet – her er fokus på løvskov, blomstrende og bærbærende buske og snoede spor – dejligt terræn til råvildt og buejægeren.
Forårsbestanden af kronvildt er ca. 25 hjorte, 22 hinder, 13 smaldyr og 10 kalve i alt ca. 70 dyr. Dyrene esser gerne på Højbomarken.
Dyrene forstyrres nærmest aldrig, så de er dags aktive på sletterne og i øvrigt meget sky over for færdsel i terræn.
Bestanden af hjorte udgøres af 10 ældre og 15 yngre hjorte.
Forårsbestanden af mufloner var ca. 20 og de satte 9 lam i foråret.
Dyrene er særdeles agtpågivende og terrænet giver en rigtig udfordrende pürschjagt, når de udvalgte dyr skal nedlægges – med en unik natur som ramme.
Skovbevoksede arealer udgør ca. 78 hektar. Marker i mulig omdrift udgør ca. 27 hektar.
Søen i slugten foran H.C.’s Høj.
Den gamle skov forynges i grupper under hegn. Mange nye skovgrupper kan snart åbnes eller tyndes. Her smuk foryngelse under gran og skovfyr i Bjørndalen.
Smukke dale, kuperet terræn og smuk skov.Her i dalen ved Kobakken og det gamle vandværk.
Forårsbestanden af dåvildt: 8 fuldskufler, 20 yngre hjorte, 40 dåer, 10 smaldyr og 20 kalve – i alt ca. 100 dyr.
Huset Højbo udgør et boligareal på 108 m2 i to plan. Er aktuelt udlejet til jagtlejerne – frigøres til køber ved ophør af jagtlejekontrakten april 2021. Energimærke G.
Stuehuset på Sdr. Tulstrup har et boligareal på 300 m2 fordelt i to plan samt kælder på 50 m2 opdelt i 2 boligenheder. Energimærke G.
Sdr. Tulstrup har ca. 27 hektar agerjord, der er velpasset og i omdrift. Det sikrer et godt og naturligt fødegrundlag til vildtet. Der suppleringsfodres i vinterhalvår med wrap (egen avl) samt roer.
Sdr. Tulstrup er med sine gamle skovbevoksninger, Kildevæld og dramatiske topografi en unik og spændende natur- og jagtejendom beliggende i Gudenådalen.
Sdr. Tulstrup udgør et smukt og varieret skovterræn – ca. 75% udgøres af skov.
Bjørndalen – en smuk sydvendt dal, hvor flokke af dåvildt og kronvildt ofte samles.

Sdr. Tulstrup er en særdeles velarronderet ejendom med en ganske ugeneret beliggenhed i et unikt landskab. Se matrikelkort.
 

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Sdr. Tulstrup har i snart 50 år været hegnet dyrehave og rummer i dag stærke bestande af kronvildt, dåvildt og muflon.

Sdr. Tulstrup har en unik topografi med højdeforskelle på op til 60 meter.  Skovarealerne findes først og fremmest på dalskråningerne, mens agerjorden udgør bunden af slugterne som f.eks. i Bjørndalen samt de øvre fladere plateauer Brakken, Højbo- og Mellemmarken. 

Skovarealet er ca. 78 hektar og marker i omdrift ca. 27 hektar.  


  
Jagt
Sdr. Tulstrup er først og fremmest en attraktiv jagtejendom, hvor de store bestande af dåvildt og kronvildt i et smukt og udfordrende terræn giver helt unikke jagtoplevelser og mulighed for tilrettelæggelse af sin egen afskydning og fremelskning af flotte hjorte.

Dyrene er særdeles agtpågivende og terrænet giver en rigtig udfordrende pürschjagt, når de udvalgte dyr skal nedlægges – med en unik natur som ramme.

Skoven
Den gamle bøgeskov giver sammen med de tre kildevæld, der føder et par småsøer, sit helt eget udtryk. I et område af bøgeskoven dominerer charmerende flerstammede ”musebøge”. Desuden findes flotte bevoksninger af rødgran og skovfyr.

Nørreskoven uden for dyrehegnet er velanlagt i 2006. Varieret løvskov med snoede spor og fine lysninger.

Agerjorden
Landbrugsjorden er i fokuseret omdrift, hvor jordbundsforhold optimeres med produktion af foder til hjortevildtet.

Huse
Stuehuset på Sdr. Tulstrup har et boligareal på 300 m2 fordelt i to plan, samt kælder på 50 m2 opdelt i 2 boligenheder – begge fri til køber. Energimærke F.

Huset Højbo udgør et boligareal på 108 m2 i to plan. Energimærke E. Boligen er aktuelt udlejet til jagtlejerne – frigøres til køber ved ophør af jagtlejekontrakten april 2021.

Sdr. Tulstrup er den ultimative jagtejendom for den kræsne, der ønsker den flotteste natur som rammer for sin jagtudøvelse og fuld kontrol over bestandsudvikling.

Sdr. Tulstrup er aktuelt en landbrugsejendom og således underlagt Landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser. Notering vil kunne ændres til skovejendom.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Sdr. Tulstrup udgør 110 hektar smukt beliggende i en dramatisk natur som del af Guden Å-dalen.
Sdr. Tulstrup har i 50 år været hegnet dyrehave.
Terrænet er afvekslende med smukke skovstrækninger og dybe dale.
Græsklædte sletter og dybe dale veksler med smuk gammel skov af bøg, eg, skovfyr og gran i unikt landskab.
Søerne i syd ved Elleshave fødes af kildevæld i den gamle bøgeskov.
Smukke gamle skovbryn langs græsklædte slugter – her ved H.C.’s Høj.
Den gamle skov af bøg giver masser af olden til hjortevildtet – en særligt stemning på de stejle skråninger.
Ny skov er plantet uden for hegnet – her er fokus på løvskov, blomstrende og bærbærende buske og snoede spor – dejligt terræn til råvildt og buejægeren.
Forårsbestanden af kronvildt er ca. 25 hjorte, 22 hinder, 13 smaldyr og 10 kalve i alt ca. 70 dyr. Dyrene esser gerne på Højbomarken.
Dyrene forstyrres nærmest aldrig, så de er dags aktive på sletterne og i øvrigt meget sky over for færdsel i terræn.
Bestanden af hjorte udgøres af 10 ældre og 15 yngre hjorte.
Forårsbestanden af mufloner var ca. 20 og de satte 9 lam i foråret.
Dyrene er særdeles agtpågivende og terrænet giver en rigtig udfordrende pürschjagt, når de udvalgte dyr skal nedlægges – med en unik natur som ramme.
Skovbevoksede arealer udgør ca. 78 hektar. Marker i mulig omdrift udgør ca. 27 hektar.
Søen i slugten foran H.C.’s Høj.
Den gamle skov forynges i grupper under hegn. Mange nye skovgrupper kan snart åbnes eller tyndes. Her smuk foryngelse under gran og skovfyr i Bjørndalen.
Smukke dale, kuperet terræn og smuk skov.Her i dalen ved Kobakken og det gamle vandværk.
Forårsbestanden af dåvildt: 8 fuldskufler, 20 yngre hjorte, 40 dåer, 10 smaldyr og 20 kalve – i alt ca. 100 dyr.
Huset Højbo udgør et boligareal på 108 m2 i to plan. Er aktuelt udlejet til jagtlejerne – frigøres til køber ved ophør af jagtlejekontrakten april 2021. Energimærke G.
Stuehuset på Sdr. Tulstrup har et boligareal på 300 m2 fordelt i to plan samt kælder på 50 m2 opdelt i 2 boligenheder. Energimærke G.
Sdr. Tulstrup har ca. 27 hektar agerjord, der er velpasset og i omdrift. Det sikrer et godt og naturligt fødegrundlag til vildtet. Der suppleringsfodres i vinterhalvår med wrap (egen avl) samt roer.
Sdr. Tulstrup er med sine gamle skovbevoksninger, Kildevæld og dramatiske topografi en unik og spændende natur- og jagtejendom beliggende i Gudenådalen.
Sdr. Tulstrup udgør et smukt og varieret skovterræn – ca. 75% udgøres af skov.
Bjørndalen – en smuk sydvendt dal, hvor flokke af dåvildt og kronvildt ofte samles.

Sdr. Tulstrup er en særdeles velarronderet ejendom med en ganske ugeneret beliggenhed i et unikt landskab. Se matrikelkort.
 

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker