Sitemap
Navn på ejendom:

Hanehøj Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2020-0862

Kontantpris:

3.400.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

32,4 ha

Grundareal:

Postnummer:

9560 Hadsund

Postnummer:

Intro:

Skovejendommen Hanehøj Plantage er beliggende på sydsiden af Mariager Fjord, lidt sydøst for Hadsund

Hanehøj Plantage udgør 32,4 hektar på sydsiden af Mariager Fjord
Gode tilkørselsforhold ad Havkærvej
Fin douglas med behov for tynding – douglas er robust og kan holde i meget lang omdrift
End af de nye kulturer i god vækst med masser af dækning
Varieret skov – skovfyr giver en lys og vildtvenlig skov
Kuperet og charmerende skov
Ny skov – lærk som ammetræ for eg. Mulighed for udtynding
Altid smukt i Hanehøj Plantage
Skovfyrren er en smuk træart – der er robust og giver en rig natur i skovbunden – og føde til vildtet
Også flotte bevoksninger med østrigsk skovfyr – en af de mere sjældent anvendte træarter
Et gammelt, mange stammet egetræ – få det hugget frit og det vil gro i ”tusind år”
Centralt i skoven står en større rødgranbevoksning, der kan realiseres, når nabokulturen er sluttet
Nyere hegnet kultur mod nordvest. Kulturen er sluttet om få år – og vil give et meget stort og fredeligt dækningsområde
Der er flere gode kulturer på vej i Hanehøj
Flotte rammer for en god jagt i Hanehøj
Hugstmoden rødgran i den sydlige del af skoven
Hanehøj Plantage udgør en samlet, velarronderet enhed. Det er muligt at tilkøbe matrikel 25a, der giver adgang til Mariager Fjord
Fjorden ved matrikel 25a, der kan tilkøbes

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Skoven udgør i alt 32,4 hektar og er beliggende i en smuk, kuperet natur tæt på Mariager Fjord, som del af større skovområde.

Skoven domineres af nåleskov med hovedvægt på smukke bevoksninger af skovfyr, østrigsk fyr, rødgran og douglasgran. Der er i nyere tid anlagt en del veletablerede kulturer med hovedvægt på at give skoven endnu mere variation og produktion med lærk, grandis, douglas og rødgran.
 

Det er muligt at tilkøbe matrikel 25a – et smukt skov- og naturareal med adgang til Mariager Fjord på 8 hektar, som i dag er landbrugspligtigt, men forventes muligt at sammenlægge med skovejendommen – eller kan ejes som bygningsløs landbrugsejendom, af dem som ejer anden landbrugsejendom.


Terrænet er smukt kuperet og udgør et skønt pürschterræn først og fremmest efter råvildt, men også i dette område ses både dåvildt og kronvildtet af og til.

Der er rigtigt god tilkørselsvej til skoven via Havkærvej, og der er etableret en nyttig læggeplads, der sikrer at råtræ og flis kan placeres uden for skoven, så det kan hentes uden skade på skoven. Skovens beliggenhed tilsikrer store natur og landskabsoplevelser hver gang man færdes i skoven hvad enten det er på jagt eller ved pleje af skoven.

Kan købes af alle, der må købe fast ejendom i Danmark. Også selskaber.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Hanehøj Plantage udgør 32,4 hektar på sydsiden af Mariager Fjord
Gode tilkørselsforhold ad Havkærvej
Fin douglas med behov for tynding – douglas er robust og kan holde i meget lang omdrift
End af de nye kulturer i god vækst med masser af dækning
Varieret skov – skovfyr giver en lys og vildtvenlig skov
Kuperet og charmerende skov
Ny skov – lærk som ammetræ for eg. Mulighed for udtynding
Altid smukt i Hanehøj Plantage
Skovfyrren er en smuk træart – der er robust og giver en rig natur i skovbunden – og føde til vildtet
Også flotte bevoksninger med østrigsk skovfyr – en af de mere sjældent anvendte træarter
Et gammelt, mange stammet egetræ – få det hugget frit og det vil gro i ”tusind år”
Centralt i skoven står en større rødgranbevoksning, der kan realiseres, når nabokulturen er sluttet
Nyere hegnet kultur mod nordvest. Kulturen er sluttet om få år – og vil give et meget stort og fredeligt dækningsområde
Der er flere gode kulturer på vej i Hanehøj
Flotte rammer for en god jagt i Hanehøj
Hugstmoden rødgran i den sydlige del af skoven
Hanehøj Plantage udgør en samlet, velarronderet enhed. Det er muligt at tilkøbe matrikel 25a, der giver adgang til Mariager Fjord
Fjorden ved matrikel 25a, der kan tilkøbes

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker