Sitemap
Navn på ejendom:

Bimpelhøj Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2020-0856

Kontantpris:

550.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

5,8 ha

Grundareal:

Postnummer:

7323 Give

Postnummer:

Intro:

Del af Bimpelhøj Plantage er en selvstændig skovejendom beliggende på Lindet Kratvej ca. 1,5 km. nord for Kollemorten.


 

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Ejendommen er en del af det store samlede plantageområde bestående af Horsbjerg Plantage, Lindet Krat og Tinnet Krat – et stort skovområde kendt for sin gode hjortejagt.

Skoven udgør i alt 5,8 hektar og udgøres af ca. 20% hugstmoden rødgran, 45% er lærk med indblanding af rødgran og 20% er under naturlig tilgroning efter afdrift af rødgran.

Det vil være oplagt at afvikle den gamle rødgran, og reinvestere i nogle nye gode kulturer f.eks. med lærk, sitkagran og grandis, samt benytte de jagtmuligheder, som sådanne arealer tilbyder.

Alle områder i skoven er meget nemme at komme til fra enten Lindet Kratvej eller Springbankevej, hvilket giver færre omkostninger ved drift af skoven.

Skoven er beliggende i et område med megen kronvildt og råvildt. Dåvildt ses i stigende omfang på egnen.
 

Ejendommen er fredskovspligtig og kan erhverves af alle, der må købe fast ejendom i Danmark, herunder selskaber.


Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk


 

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker