Sitemap
Navn på ejendom:

Herningvej 3

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2020-0851

Kontantpris:

2.400.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

26,8 ha

Grundareal:

Postnummer:

8800 Viborg

Postnummer:

Intro:

Skov- og naturejendommen Herningvej 3 er beliggende 8 km. syd for Viborg imellem Stanghede og med skel til Guldborgland Plantage.


 

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Herningvej 3 udgør 26,8 hektar særdeles smuk og spændende ejendom med fokus på god jagt og enestående natur.

Skov og hede

Ejendommen udgøres af ca. 44% skov og ca. 66% hede, med spredt tilgroning og en rig hede vegetation.

Det bevoksede areal udgøres primært af gamle skovfyr og i mindre grad bjergfyr, eg og rødgran.

Terrænet er ganske kuperet, hvilket gør det til et areal, der virker større og som er særdeles smukt at færdes i.

Jagt

Skellet til Guldborgland strækker sig over knap 700 meter og beliggenheden giver naturligt en stor trafik over skel af hjortevildt.

Ejendommen tilbyder både dækning i skoven og til dels på heden, som også udgør et stort fødeudbud til hjortevildtet.

På jagt vil det ofte være råvildt og dåvildt samt kronvildt på strejf, som der er fokus på, men arealet udgør også et fortrinligt terræn for dem som elsker den fine sneppejagt.

Dyreliv og naturoplevelser

Et kuperet terræn, en hede og skov som består af en mangfoldighed af urter, vedplanter, mosser, bregner, sommerfugle, insekter, fugle og pattedyr (jagtbare som fredede), giver ejeren adgang til meget store naturoplevelser året rundt. Og med rigtige plejetiltag er der mulighed for at understøtte den unikke natur og gode jagt yderligere.

Ejendommen er beliggende i det store natura 2000 område Hald Ege, Stanghede og Dollerup bakker, hvilket giver særlige tilskudsmuligheder til afgræsning-/naturpleje, der dog ikke aktuelt anvendes.

En lille hytte giver mulighed for ly for hver og vind og hygge med familie og jagtkammerater eller et måltid mad og en kop kaffe ved arbejdet med at pleje terrænet.

Ejendommen er fri for land- og fredskovspligt og kan også erhverves af selskaber.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk


 

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker