Sitemap
Navn på ejendom:

Ugelris Skov

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2020-0850

Kontantpris:

1.200.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

9,5 ha

Grundareal:

Postnummer:

8832 Skals

Postnummer:

Intro:

 
Beskrivelse:

Ugelris Skov er en frijordsejendom på ca. 9,5 hektar beliggende ca. 14 nord for Viborg.

Skoven er særdeles velarronderet og ligger godt tilbagetrukket fra Ugelrisvej med ca. 170 meter ud til vejen.

Ugelris Skov omsluttes mod vest af anden skov og mod nord, syd og øst af dyrkede marker. Skoven ligger som en del af det meget smukke landskab langs Simmested Å lidt syd øst for C.E. Flensborg Plantage.

I dette mosaiklandskab, hvor de dyrkede marker veksler med småskove, større plantager, læhegn og krat, er der et godt grundlag for hjortevildtet og der fast bestand af dåvildt og råvildt og tilmed en god sneppejagt.

Skoven er domineret af nåleskov – primært rødgran, bjergfyr og skovfyr suppleret af lærk og nobilis.

Der er en fin lille hytte i skoven opført som et A-hus på 14 m2. Hytten er registreret i BBR som redskabshus.
Hytten giver mulighed for læ og ly fra skov arbejdet eller rammer for samvær i den aktive familie eller med gode jagtkammerater.

Skoven er uden landbrugs- eller fredskovspligt og kan erhverves af alle, der kan købe fast ejendom i Danmark – også selskaber


Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk


 

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker