Sitemap
Navn på ejendom:

Romshøj Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2019-0847

Kontantpris:

NY PRIS
1.750.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

16,7 ha

Grundareal:

Postnummer:

7323 Give

Postnummer:

Intro:

Romshøj Plantage er en dejlig skovejendom på 16,7 hektar, beliggende knap 5 km. nordvest for Give.

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Ejendommen er en særdeles velarronderet skov, der er nem at komme til, men uden at være generet af veje i øvrigt.

Skoven er placeret i et landskab med mange mindre beplantninger og levende hegn samt nærhed til lidt større skovenheder. Dette gør Romshøj til en vigtig base for områdets hjortevildt, primært råvildt, mens kronvildt ses på strejf.

Skovens variation

Skoven udgøres af ca. 20% løvskov – især eg og bøg samt 70% varieret nåleskov med især douglasgran, lærk, rødgran, ædelgran,  sitkagran samt skov- og bjergfyr.

Der er i nyere tid plantet gode kulturer med sitka, lærk, skovfyr, bjergfyr, bøg m. fl. der alle er i rigtig god vækst.

Rødgran og douglasgran med indplantning af bl.a. bøg giver bevoksninger med stort tyndingspotentiale i de kommende år.

Romshøj har et flot kuperet terræn og skovens centrale del rejser sig i kote 75 meter over havet.

Der er ingen bygninger, men en opklodset skurvogn i god stand kan medfølge efter nærmere aftale.

Samlet set en skov, som byder på en kombination af spændende og varieret skovdyrkning samt en god jagt.


Skoven kan erhverves af alle, der må købe ejendom i Danmark inkl. selskaber.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker