Sitemap
Navn på ejendom:

Lille Ulvedal Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2019-0840

Kontantpris:

8.750.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

72,3 ha

Grundareal:

Postnummer:

7470 Karup J.

Postnummer:

Intro:

Lille Ulvedal er beliggende ved Åresvad Å få kilometer fra Frederiks og Karup i Midtjylland, nabo til statsskoven Ulvedal Plantage.

Lille Ulvedal Plantager ligger øst for Karup på kronvildtets rute mellem Kompedal og Ulvedal Plantager.
Der er 2,4 kilometer skel til statsskoven Ulvedal Plantage – del af det store kompleks – Alhedens Kongeskov.
Kronvildt ses hyppigt på ejendommen.
Mod nord afgrænses ejendommen af Åresvad Å og Ulvedalen.
Der er to søer på ejendommen og en glimrende andejagt langs Åresvad Å.
Der er betalingsrettigheder til 14,68 hektar græs, heraf 1,2 hektar enge. Arealet med ager kan øges til omkring 40 hektar.
Det bevoksede areal udgør ca. 75% af ejendommen. Hovedparten er nobilis, nordmannsgran og rødgran suppleret af omorka, fyr og eg
Ejendommens jorder ligger højt i landskabet, med en smukt terræn mod Ulvedalen.
Skovfyr er én af de træarter der bidrager til variation og herlighed.
Kombination af lysåbne marker – der fungerer som vildtagre og tætte bevoksninger med juletræer eller ældre skov – giver optimale vilkår for hjortevildtet.
Der er to søer. Én af dem er anlagt som en gravet sø flot omgivet af en bevoksning af nordmannsgran, hvor hegnet er nedtaget, så vildtet får plads.
I moseområdet ved Jens Langknivs bæk ligger en smuk lille sø og et par fine sølehuller.
Der har været dyrket juletræer i årtier på Lille Ulvedal. Det kombineres nemt med gode jagt, når det er rødgran.
Lille Ulvedal giver tilmed en række fine små biotoper og naturtyper af stor skønhed.
Lille Ulvedal tilbyder et dejligt harmonisk bygningssæt – det anvendes både som 1. bolig eller 2. bolig i en skovejendom.
Stuehuset udgør 186m2 – det er opført i 1897 med et meget smukt murværk. Det er velindrettet og i rigtig god stand. Energimærke C. 
Der er i alt 238 m2 driftsbygninger, heraf 30 m2 dobbelt garage.
Driftsbygningerne rummer garage, lækkert værksted, lille maskinhus samt fin ”jagtstue” med god terrasse foran.
Entre med klinker og en dejlig stemnings- og varmegivende brændeovn.
Lyst køkken med spisebord og udsigt til gårdsplads.
Spisestue med plankegulve.
Dejlig stue med kønne plankegulve og udsigt til naturen.
På 1. sal veludnyttet repos med indgang til værelser.
På 1. sal dejlig stue.

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Lille Ulvedal udgør i alt 72,3 hektar og er en spændende landbrugsejendom, der i en årrække primært har været anvendt til produktion af juletræer samt jagt.

Ny ejer kan beslutte om fokus skal være på markbrug, produktion af juletræer, skovbrug samt jagt og herlighed eller en god kombination -  Lille Ulvedal tilbyder det hele.

Fremragende jagtmuligheder
Ejendommen fremstår som en velbevokset skovejendom med fremragende jagtmuligheder på hjortevildt samt trækkende ænder i Ulvedalen langs Åresvad Å.

Beliggenheden er særdeles gunstig for den jagtlige benyttelse med en meget stor hyppighed af kronvildt.

Mod øst ligger Alhedens Kongeskov - Ulvedal, Stendal og Havredal Plantager og der er således skel langs statsskov på 2,4 km. Længere mod syd ligger Kompedal Plantage. Lille Ulvedal ligger således på det store hjortevildts trækrute gennem landskabet.

Der rigtig høj bestand af råvildt og dåvildt ses hyppigt.


I denne video præsenteres yderligere billeder fra ejendommen

Boligen
Ejendommen har et meget harmonisk og godt mindre bygningssæt i rigtig god stand.

Boligarealet udgør 186 m2 i to plan og der er 238 m2 dobbeltgarage, værksted, maskinhus, lager og jagtstue.

Huset er velindrettet med mange værelser og der er dejlig udsigt til naturen omkring huset fra de fleste rum.

Boligen er godt muret i smukke røde sten opført oprindeligt i 1897 og ombygget i 1979. Huset har energimærke C.

Skovens variation
På Lille Ulvedal er ca. 75% af arealet bevokset med skov og juletræer, 20% udgøres af arealer udlagt i græs med enkeltbetaling og den øvrige ejendom udgøres af hede, eng, å, sø samt hus og have.

Mod nord er terrænet smukt kuperet ned mod Ulvedalen, Jens Langknivs Bæk og Åresvad Å.

Det bevoksede areal udgøres af tre kategorier: Lidt ældre skov af rødgran, nobilis, eg, skovfyr, omorika, nordmannsgran og fransk fyr. Tæt dækningsgivende skov af rødgran på 2-3 meter samt yngre arealer med juletræer – nordmannsgran og rødgran.

Det står ny ejer frit at omlægge til mere mark, nye juletræer eller fortsætte udviklingen som skovejendom.

Landbrugspligten kan ophæves ved notering som skovejendom. Huset vil kunne udstykkes som selvstændig ejendom med mulighed for delt ejerskab i privat hhv. selskabseje.

Ejendommen kar erhverves i selskabsform og udgør attraktiv investering både som 1. bolig eller fjerneje.

LilleUlvedal_omrids

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Lille Ulvedal Plantager ligger øst for Karup på kronvildtets rute mellem Kompedal og Ulvedal Plantager.
Der er 2,4 kilometer skel til statsskoven Ulvedal Plantage – del af det store kompleks – Alhedens Kongeskov.
Kronvildt ses hyppigt på ejendommen.
Mod nord afgrænses ejendommen af Åresvad Å og Ulvedalen.
Der er to søer på ejendommen og en glimrende andejagt langs Åresvad Å.
Der er betalingsrettigheder til 14,68 hektar græs, heraf 1,2 hektar enge. Arealet med ager kan øges til omkring 40 hektar.
Det bevoksede areal udgør ca. 75% af ejendommen. Hovedparten er nobilis, nordmannsgran og rødgran suppleret af omorka, fyr og eg
Ejendommens jorder ligger højt i landskabet, med en smukt terræn mod Ulvedalen.
Skovfyr er én af de træarter der bidrager til variation og herlighed.
Kombination af lysåbne marker – der fungerer som vildtagre og tætte bevoksninger med juletræer eller ældre skov – giver optimale vilkår for hjortevildtet.
Der er to søer. Én af dem er anlagt som en gravet sø flot omgivet af en bevoksning af nordmannsgran, hvor hegnet er nedtaget, så vildtet får plads.
I moseområdet ved Jens Langknivs bæk ligger en smuk lille sø og et par fine sølehuller.
Der har været dyrket juletræer i årtier på Lille Ulvedal. Det kombineres nemt med gode jagt, når det er rødgran.
Lille Ulvedal giver tilmed en række fine små biotoper og naturtyper af stor skønhed.
Lille Ulvedal tilbyder et dejligt harmonisk bygningssæt – det anvendes både som 1. bolig eller 2. bolig i en skovejendom.
Stuehuset udgør 186m2 – det er opført i 1897 med et meget smukt murværk. Det er velindrettet og i rigtig god stand. Energimærke C. 
Der er i alt 238 m2 driftsbygninger, heraf 30 m2 dobbelt garage.
Driftsbygningerne rummer garage, lækkert værksted, lille maskinhus samt fin ”jagtstue” med god terrasse foran.
Entre med klinker og en dejlig stemnings- og varmegivende brændeovn.
Lyst køkken med spisebord og udsigt til gårdsplads.
Spisestue med plankegulve.
Dejlig stue med kønne plankegulve og udsigt til naturen.
På 1. sal veludnyttet repos med indgang til værelser.
På 1. sal dejlig stue.

Silvaestate---lang-blaa-knap

LilleUlvedal_omrids

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker