Sitemap
Navn på ejendom:

Nr. Ørum Skov

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2019-0839

Kontantpris:

2.600.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

27,4 ha

Grundareal:

Postnummer:

7840 Højslev

Postnummer:

Intro:

Nr. Ørum Skov er beliggende 10 km. øst for Skive og 20 km. nordvest for Viborg i Nord-Fjends (halvøen mellem Skive og Hjarbæk Fjorde).

Nr. Ørum Skov er en varieret og spændende løvskov med mange forskellige træarter.
Bøg er en af hovedtræarterne i Nr. Ørum Skov.
Der er også etableret gode bevoksninger med lærk, rødgran og douglasgran.
I den vestlige del er 4 ha gammel skov med skovfyr, gran, eg og bøg.
Gammelt træ.
Fin jagt på råvildt – skoven udgør en god base for områdets råvildtbestand.
I det nordvestlige står gamle knudrede bøge og gamle egetræer.
Tilgroet mergelgrav.
Varieret løvskov i Nr. Ørum Skov.
Rødgran i Nr. Ørum Skov.
Dåvildt ses nu også i Nr. Ørum Skov.
Hjorten er optaget i oktober 2019.

 

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Skoven har en usædvanlig ugeneret beliggenhed langt fra veje og byer – virkelig en skov man ”har for sig selv”.

Nr. Ørum Skov udgør 27,4 hektar særdeles velarronderet skov omgivet af dyrkede marker og enkelte krat og små skovstykker og udgør således en central base for råvildt.


Variation i skoven
Skoven udgøres af ca. 22 hektar løvskov og 5 hektar nåleskov.

Nr. Ørum Skov er en særdeles varieret skov. Den består dels af ca. 4 hektar gammel skov og 23 hektar nyere skov, der er ca. 20 år gammel.

Den ældre skov udgøres af skovfyr, rødgran, eg og bøg.

Den nye skov er skabt med en mangfoldighed af træ- og buskarter. Her er bevoksninger med eg, bøg, ær, småbladet lind, ask, rødel, birk, fuglekirsebær lærk, rødgran, douglas og sitkagran og skovfyr.

Der er etableret gode skovbryn med masser af buske til at give godt bundlæ i form af skovæble, hassel, hvidtjørn, hæg, roser, slåen og hyld.

God jagt
En ældre mergelgrav er tilgroet, men bidrager til variation og giver vand til vildtet.
Der er grundlag for en fortrinlig jagt på råvildt og alm. forekommende skovvildt. Dåvildt ses nu også i skoven. 

Ved det nordøstlige skel lige uden for skoven ligger de gamle gravhøje – Benhøje. Hvor Skive Museum har fundet spor af gamle bopladser.

Skoven nås fra Sejstrupvej ad en privat fællesvej, der kun benyttes af meget få personer.
 

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed. Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt og vil kunne erhverves af alle, inkl. selskaber, som må købe fast ejendom i Danmark.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Nr. Ørum Skov er en varieret og spændende løvskov med mange forskellige træarter.
Bøg er en af hovedtræarterne i Nr. Ørum Skov.
Der er også etableret gode bevoksninger med lærk, rødgran og douglasgran.
I den vestlige del er 4 ha gammel skov med skovfyr, gran, eg og bøg.
Gammelt træ.
Fin jagt på råvildt – skoven udgør en god base for områdets råvildtbestand.
I det nordvestlige står gamle knudrede bøge og gamle egetræer.
Tilgroet mergelgrav.
Varieret løvskov i Nr. Ørum Skov.
Rødgran i Nr. Ørum Skov.
Dåvildt ses nu også i Nr. Ørum Skov.
Hjorten er optaget i oktober 2019.

 

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker