Sitemap
Navn på ejendom:

Vedhoved Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2019-0838

Kontantpris:

NY PRIS
1.250.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

12,1 ha

Grundareal:

Postnummer:

7470 Karup J

Postnummer:

Intro:

EJENDOMMEN ER RESERVERET
Vedhoved Plantage er en selvstændig skovejendom uden bygninger beliggende mellem Grønhøj og Mønsted ca. 20 km. vest for Viborg.

Vedhoved Plantage er en dejlig varieret skovejendom på 12,1 ha.
Skoven er varieret med mange træarter og bevoksningstyper samt andel af sø og mose.
Skoven domineres af nåleskov – rødgran, sitkagran, lærk, skovfyr, douglas og grandis.
25% udgøres af velplejet egeskov.
Der er fra skovens bryn en smuk udsigt over landskabet omkring Rosborg Sø og omkringliggende marker og plantager.
Egeskov er en særdeles robust og meget vildtvenlig træart. Den tillader meget lys til skovbundens urter og leverer knopper og olden til hjortevildtet.
Der er en del nye, vellykkede og helt tætte plantninger af lærk, sitka og douglas.
Ejendommen deler en lille sø med naboen.
Skoven deles af en privat fællesvej, der betjener et par ejendomme bag skoven. Store flotte træer giver skoven karakter. Bøg, rødeg, eg, grandis, lærk m.fl.
Søen ligger dybt i et ”dødishul” og kan nydes fra bredden (her fotograferet fra naboens side af søen)
Flotte gamle nåletræer – lærk, grandis og skovfyr langs vejen.
Et par æbletræer giver frugt til folk og fæ.
Der er også hugstmoden rødgran.
Åkander i søen.
Lidt hugst og afslåning langs søen vil give lyngen bedre muligheder.
Rødgran.
Vedhoved er beliggende mellem Mønsted og Grønhøj ca. 20 km. fra Viborg.
Skoven udgøres af matrikel 1q Vedhoved By, Daubjerg og udgør den sydligste del af det store naturområde, der udgøres af Finderup, Morville og Kragsø Plantage samt Rosborg Sø.

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Vedhoved Plantage ligger i den sydvestlige del af det meget store skov- og naturområde, der udgøres af Finderup, Kragsø og Mourville Plantager samt området omkring Rosborg Sø.

Vedhoved Plantage ligger i en tunneldal i et smukt, varieret og kuperet landskab præget af hovedopholdslinjen i seneste istid.

Variation i skoven
Skoven domineres af varieret nåleskov med rødgran, sitkagran, lærk, douglas, grandis og skovfyr. Grandis og lærk udviser imponerende tilvækst på ejendommen.

25% af arealet udgøres af velplejet egeskov, der er en fortrinlig robust og vildtvenlig træart, der giver meget lys til skovbundens urter og leverer olden til hjortevildtet.

Ca. 10% udgøres af rig natur i form af hede, mose, sø og ubevokset areal omkring søen.

Jagt
Det kuperede terræn gør skoven spændende at færdes i og giver gode muligheder for forsvarlig pürsch.

Der er grundlag for en god jagt i den varierede skov og der kan nemt gøres lidt mere ud af vildtplejen til yderligere optimering af de jagtlige muligheder.

Skoven bærer præg af mange års omhyggelig pleje og den er nem og charmerende at færdes i.


Skoven er fredskovspligtig i sin helhed. Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt og vil kunne erhverves af alle, inkl. selskaber, som må købe fast ejendom i Danmark.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Vedhoved Plantage er en dejlig varieret skovejendom på 12,1 ha.
Skoven er varieret med mange træarter og bevoksningstyper samt andel af sø og mose.
Skoven domineres af nåleskov – rødgran, sitkagran, lærk, skovfyr, douglas og grandis.
25% udgøres af velplejet egeskov.
Der er fra skovens bryn en smuk udsigt over landskabet omkring Rosborg Sø og omkringliggende marker og plantager.
Egeskov er en særdeles robust og meget vildtvenlig træart. Den tillader meget lys til skovbundens urter og leverer knopper og olden til hjortevildtet.
Der er en del nye, vellykkede og helt tætte plantninger af lærk, sitka og douglas.
Ejendommen deler en lille sø med naboen.
Skoven deles af en privat fællesvej, der betjener et par ejendomme bag skoven. Store flotte træer giver skoven karakter. Bøg, rødeg, eg, grandis, lærk m.fl.
Søen ligger dybt i et ”dødishul” og kan nydes fra bredden (her fotograferet fra naboens side af søen)
Flotte gamle nåletræer – lærk, grandis og skovfyr langs vejen.
Et par æbletræer giver frugt til folk og fæ.
Der er også hugstmoden rødgran.
Åkander i søen.
Lidt hugst og afslåning langs søen vil give lyngen bedre muligheder.
Rødgran.
Vedhoved er beliggende mellem Mønsted og Grønhøj ca. 20 km. fra Viborg.
Skoven udgøres af matrikel 1q Vedhoved By, Daubjerg og udgør den sydligste del af det store naturområde, der udgøres af Finderup, Morville og Kragsø Plantage samt Rosborg Sø.

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker