Sitemap
Navn på ejendom:

Riismarkvej 7

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2019-0837

Kontantpris:

1.750.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

15,13 ha

Grundareal:

Postnummer:

Riis, 7323 Give

Postnummer:

Intro:

Ejendommen Riismarkvej 7 på 15 hektar er beliggende som del af det store skovområde Riis ved Givskud.

Riismarkvej 7 udgøres især af rødgran i god vækst og mulighed for hugst.
Ejendommen er placeret i et område, hvor kronvildtet er i fremmarch.
Jagten kan frigøres til køber. Den kompakte form muliggør opstilling af tårne.
Et bælte af lærk er med til at stabilisere skoven mod vest.
Der er også et vist islæt af løvtræ i plantagen.
Der er potentiale for produktion af mos.
Også lokalitet for svampe.
Få lysninger, der med fordel kan suppleres med flere.
Kronvildtet kan godt lide skoven.
I Plantagen er der også islæt af bøg.
Ejendommen er særdeles velarronderet med en meget kompakt form. Placeret midt i et vildtrigt skovområde.
Ejendommen er nem og hurtig at køre til fra et stort opland.

 

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Området er kendt for en stærk og stigende bestand af kronvildt.

Ejendommen er en attraktiv, kompakt og regulær plantage, der er fuldt bevokset og i rigtig god vækst.
Ejendommen er nem at komme til via Riismarkvej.

Variation i skoven

Skoven er domineret af rødgran i alderen 20-40 år med islæt af lærk, skovfyr, douglasgran eg, bøg og birk.

Skovens bevoksninger er tætte og rummer stor vedmasse, da der kun er sket hugst i meget begrænset omfang.

Skovens bevoksninger har en alder, hvor den løbende tilvækst er på noget nær sit højeste, og giver et godt potentiale for gennemhugninger for den nye ejer.

Sundhedstilstanden er god i skoven.

Der er ingen gennemgående offentlige veje ud over Riismarkvej, der tangerer ejendommen mod øst.

Jagten
Jagtpotentialet er stort og der er gode muligheder for at øge områdets bæreevne og forbedre den jagttekniske tilgængelighed med flere lysninger og lidt bredere spor.
  

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed. Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt og vil kunne erhverves af alle, incl. selskaber, som må købe fast ejendom i Danmark.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Riismarkvej 7 udgøres især af rødgran i god vækst og mulighed for hugst.
Ejendommen er placeret i et område, hvor kronvildtet er i fremmarch.
Jagten kan frigøres til køber. Den kompakte form muliggør opstilling af tårne.
Et bælte af lærk er med til at stabilisere skoven mod vest.
Der er også et vist islæt af løvtræ i plantagen.
Der er potentiale for produktion af mos.
Også lokalitet for svampe.
Få lysninger, der med fordel kan suppleres med flere.
Kronvildtet kan godt lide skoven.
I Plantagen er der også islæt af bøg.
Ejendommen er særdeles velarronderet med en meget kompakt form. Placeret midt i et vildtrigt skovområde.
Ejendommen er nem og hurtig at køre til fra et stort opland.

 

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker