Sitemap
Navn på ejendom:

Skovsende Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2019-0831

Kontantpris:

Kontakt os

Kontantpris:

Grundareal:

375 ha

Grundareal:

Postnummer:

7260

Postnummer:

Intro:

EJENDOMMEN ER RESERVERET.

Flot jagtgård fra 2013 giver flotte rammer til at dele glæden med familie, venner og et godt konsortium.
Ti års målrettet konvertering mod en bedre skov til kronvildt. 1/3 af vildtagre omlægges hvert år.
Skovsende er rigt varieret med mange nåletræsarter – feks. skovfyr.
Store områder er velegnede til produktion af mos.
Den rige træartsvariation giver mange muligheder for at erstatte dyre plantninger med selvforyngelser f.eks. i douglasgran.
Birk er en smuk og vildtvenlig træart, der lige som eg tillader meget lys til skovbunden.
Skovsende tilbyder med sine mange velgødede og friske vildtagre, et højt fødeudbud til hjortevildtet.
Tidligere areal til produktion af grønt giver nu smukke og robuste bevoksninger bla. nobilis, der selvforynger sig villigt og giver god dækning.
Skovsende er en dejlig varieret skov med fokus på mange arter af nål og udbredt underplantninger med bøg.
Lærk er en robust art, der forynger sig villigt og tillader meget lys til skovbunden.
Bøg er en udbredt art i denne fine plantage. Dels er der ældre arealer og dels er der sket omfattende og vellykket underplantning med bøg
Skovsende grænser op til Omme Å med enge og rørskove, der er et eldorado for råvildt og kronvildt.
Rødgran kan også selvforynge sig i skoven.
Der er gravet et par søer – her holder vildtet gerne til.
Plantagen rummer en del gravhøje, der er med til at give variation.
Skovsende rummer en stor bestand af kronvildt. Der har i 10 år været et meget lavt jagttryk og det kan mærkes på bestandens udvikling.
Plantagen er kompakt og godt opbygget til at rumme en høj bestand af hjortevildt.
Plantegning af jagtgården. 8 værelser, køkken, badeværelser og to toiletter – velegnet til mange mennesker, køkken, pejse og spisestue.
Der er anlagt en flot allé med lindetræer op til jagtgården der ligger dejligt tilbagetrukket.
Velindrettet hyggestue.
Flotte borde og bænke i spisestuen.
Køkken – så der kan laves mad til famlie og venner
Flot badeværelse.
En god plads til parkering og en driftsbygning, hvis der skal laves slagterum eller opbevares egne maskiner.

Silvaestate---lang-blaa-knap
  

Beskrivelse:

Skovsende Plantage udgør 375 hektar beliggende mellem Sdr. Omme og Hoven.

Skovsende udgør en velarronderet og kompakt samt meget interessant skov- jagt og naturejendom, der kan forene produktion af træ og mos med fremragende jagt på kronvildt og råvildt, lystfiskeri og andre naturoplevelser ved Omme Å.
 

Eksklusiv jagtgård

Den flotte og eksklusivt udførte jagtgård fra 2013 giver 199 kvm optimeret til at være ramme for jagtselskaber eller anden sammenkomst med mange deltagere. Udendørsarealet er præsentabelt og imødekommende med god plads til vildtparaden og mange parkerede biler.
Gårdens beliggenhed i skoven er optimal til den selskabelige del af en trykjagt.
 

 
Variation i skoven

Knap 70% af arealet udgøres af nåleskov, der er særdeles varieret med et stort antal træarter, naturligvis domineret af rødgran, men suppleret med sitka, nobilis, ædelgran, douglas, grandis, lærk, douglas, cypres, bjerg-, contorta- skov- og weymouthsfyr.

Ca. 25% af granarealet er underplantet med løvtræ. Det vil over tid give en helt exceptionel skovtype med bøg og til dels eg. En tæt undervækst af selvsået nåletræ, giver en både robust, produktiv, reproducerende og vildtvenlig, dækningsgivende skov, der vil kunne huse en stor bestand af hjortevildt. Allerede nu bidrager bøgene til bedre dækning i de åbne granbevoksninger.

Der er de seneste år etableret store arealer med nye, varierede og vellykkede kulturer, der snart giver ny dækning, og store arealer kan med fordel tyndes til flis og gavntræ. Andre arealer afdrives i de kommende år, så der vedvarende skabes nye dækningsområder.
 

Mulighed for effektiv drift og fremragende jagt

Skovsende fremstår som en klassisk velordnet plantage med god vej- og sporstruktur, og navnlig én gennemgående forstærket vej med vendeplads sikrer effektiv drift. Trods den stringente plantagestruktur, så er skoven varieret, takket være brug af mange træarter, og fokus på at få anlagt nye gode kulturer samt den meget spændende underplantning.

Der er gravet et par småsøer, der er gode jagtfaciliteter, der har i 10 år været et meget lavt jagttryk uden brug af hunde, hvorfor der i dag er en god bestand af kron- og råvildt fast i skoven.

Skovsende er en ejendom langt bedre end gennemsnittet af midt/vestjyske plantager

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed. Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt og vil kunne erhverves af alle, incl. selskaber, som må købe fast ejendom i Danmark.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:

Ønskes et prospekt - kontakt venligst Jesper Just Nielsen.

BetDownloadPro:
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Flot jagtgård fra 2013 giver flotte rammer til at dele glæden med familie, venner og et godt konsortium.
Ti års målrettet konvertering mod en bedre skov til kronvildt. 1/3 af vildtagre omlægges hvert år.
Skovsende er rigt varieret med mange nåletræsarter – feks. skovfyr.
Store områder er velegnede til produktion af mos.
Den rige træartsvariation giver mange muligheder for at erstatte dyre plantninger med selvforyngelser f.eks. i douglasgran.
Birk er en smuk og vildtvenlig træart, der lige som eg tillader meget lys til skovbunden.
Skovsende tilbyder med sine mange velgødede og friske vildtagre, et højt fødeudbud til hjortevildtet.
Tidligere areal til produktion af grønt giver nu smukke og robuste bevoksninger bla. nobilis, der selvforynger sig villigt og giver god dækning.
Skovsende er en dejlig varieret skov med fokus på mange arter af nål og udbredt underplantninger med bøg.
Lærk er en robust art, der forynger sig villigt og tillader meget lys til skovbunden.
Bøg er en udbredt art i denne fine plantage. Dels er der ældre arealer og dels er der sket omfattende og vellykket underplantning med bøg
Skovsende grænser op til Omme Å med enge og rørskove, der er et eldorado for råvildt og kronvildt.
Rødgran kan også selvforynge sig i skoven.
Der er gravet et par søer – her holder vildtet gerne til.
Plantagen rummer en del gravhøje, der er med til at give variation.
Skovsende rummer en stor bestand af kronvildt. Der har i 10 år været et meget lavt jagttryk og det kan mærkes på bestandens udvikling.
Plantagen er kompakt og godt opbygget til at rumme en høj bestand af hjortevildt.
Plantegning af jagtgården. 8 værelser, køkken, badeværelser og to toiletter – velegnet til mange mennesker, køkken, pejse og spisestue.
Der er anlagt en flot allé med lindetræer op til jagtgården der ligger dejligt tilbagetrukket.
Velindrettet hyggestue.
Flotte borde og bænke i spisestuen.
Køkken – så der kan laves mad til famlie og venner
Flot badeværelse.
En god plads til parkering og en driftsbygning, hvis der skal laves slagterum eller opbevares egne maskiner.

Silvaestate---lang-blaa-knap
  

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker