Sitemap
Navn på ejendom:

Røjle Skov

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2019-830

Kontantpris:

8.500.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

63,8 ha

Grundareal:

Postnummer:

5792 Årslev

Postnummer:

Intro:

Røjle Skov udgør ca. 64 hektar beliggende ved Nørre Søby ca. 10 km syd for Odense og med kun ca. 4 km til motorvejen mellem Odense og Svendborg.

Røjle Skov er en flot skov med høj vedmasse og mange hugstmuligheder i en årrække.
Flotte bøge fra 1903 i afd. 23a.
Flere bøge fra 1901 i afd. 18a
En flot bevoksning med rødgran og douglas fra 1979 i god vækst og kvalitet.
Stor rødeg – spændende træartsforsøg fra 1923 i afd 12c.
Nåletræ udgør ca. 15% - her flotte douglasgraner tæt på Røglevej, afd. 24a.
Nåletræ udgør ca. 15% - her flotte douglasgraner tæt på Røglevej, afd. 24a.Røjle skov domineres af flot, velpasset bøgeskov.
Spændende valnøddetræer fra 1979 i skovkanten, afd. 19a.
Der er mange flotte majestætiske træer langs skovens veje.
Skovens hus ligger ugeneret og nås af en flot vej igennem skoven.
Skovhuset ligger i en lund af smukke bøge. Der er byvand og fremført fibernet. Huset skal renoveres eller nybygges.
Gamle træer ved skovvejen grandis og douglasgran.
Gammel bøg fra 1868 i afd. 9a.
I ejers tid er der skabt flotte nye bevoksninger med omhyggelig skovpleje – her yngre bøg.
En særdeles vellykket egekultur fra 2001.
Flotte gamle ege i afd. 11 a fra 1907.
Røjle Skov er en kompakt og ganske velarronderet skov med nemme tilkørselsforhold. Skoven udstykkes fra Søby Søgård Skovdistrikt.
Røjle Skov ligger i god køreafstand fra Odense og der er kun 4 km til Svendborgmotorvejen.

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Skoven har været velpasset i en trægeneration.

Røjle Skovs historie

I 1929 startede skovrider P. M. Leschly på Søby Søgaard – han var en dygtig skovrider og havde stor interesse for spændende træarter.
 
Andre dygtige forstmænd, skovfolk, samt engagerede ejere, har gjort sig umage i Leschly’s fodspor.

Grundet en nænsom hugst og meget fokuseret skovpleje har Røjle Skov i dag en høj vedmasse og et flot forstligt udtryk ”langt over gennemsnittet” i alle aldersklasser.

Variation i skoven
Skoven er varieret med hoved­vægt på bevoksninger med løvtræ, primært bøg, eg, og ær, der samlet set udgør ca. 84 % af skovens areal. 

Nåletræ i form af sitkagran, rødgran, lærk, cypres og douglas­gran bidrager til variation og produktionsværdi.

Der er også en række ”sjove” træarter f.eks. meget flotte rødege, cypresser, valnød mv.

Altdominerende er dog, de meget store arealer med meget flot og klassisk velpasset bøgeskov.

Tilkørsel

Der er rigtig gode tilkørselsforhold til skovene fra Røjlevej og Grønmosevej. I selve skoven er et særdeles godt og velfunderet vejnet, der gør det let at færdes i skoven.
Langs vejene står mange flotte gamle træer -  enkeltstående eller i grupper.

Jagt i Røjle Skov

Jagten er ikke udlejet og jagtrykket har været meget lavt i en årrække. Terrænet er godt til råvildt, der er ikke egentlig bestand af dåvildt. Jagten vil være fri til køber.

Stråtækt hus

I kanten af skoven - omgivet af smukke, gamle bøgetræer - ligger et lille stråtækt hus, der aktuelt ikke har status af helårsbolig.
Huset trænger til grundig renovering eller skal nyopføres.

Der er vandværksvand, afløbsforhold er ordnede og der er netop fremført fibernet.

Røjle Skov er en mindre skovejendom, men fremstår så flot og velpasset, at det vil tiltale kræsne købere med sans for kvalitet og ordentlighed og interesse for glæden ved navnlig skovbrug samt jagt- og naturoplevelser.

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed. Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt og vil kunne erhverves af alle, som må købe fast ejendom i Danmark.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Røjle Skov er en flot skov med høj vedmasse og mange hugstmuligheder i en årrække.
Flotte bøge fra 1903 i afd. 23a.
Flere bøge fra 1901 i afd. 18a
En flot bevoksning med rødgran og douglas fra 1979 i god vækst og kvalitet.
Stor rødeg – spændende træartsforsøg fra 1923 i afd 12c.
Nåletræ udgør ca. 15% - her flotte douglasgraner tæt på Røglevej, afd. 24a.
Nåletræ udgør ca. 15% - her flotte douglasgraner tæt på Røglevej, afd. 24a.Røjle skov domineres af flot, velpasset bøgeskov.
Spændende valnøddetræer fra 1979 i skovkanten, afd. 19a.
Der er mange flotte majestætiske træer langs skovens veje.
Skovens hus ligger ugeneret og nås af en flot vej igennem skoven.
Skovhuset ligger i en lund af smukke bøge. Der er byvand og fremført fibernet. Huset skal renoveres eller nybygges.
Gamle træer ved skovvejen grandis og douglasgran.
Gammel bøg fra 1868 i afd. 9a.
I ejers tid er der skabt flotte nye bevoksninger med omhyggelig skovpleje – her yngre bøg.
En særdeles vellykket egekultur fra 2001.
Flotte gamle ege i afd. 11 a fra 1907.
Røjle Skov er en kompakt og ganske velarronderet skov med nemme tilkørselsforhold. Skoven udstykkes fra Søby Søgård Skovdistrikt.
Røjle Skov ligger i god køreafstand fra Odense og der er kun 4 km til Svendborgmotorvejen.

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker