Sitemap
Navn på ejendom:

Dose's Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2018-0806

Kontantpris:

8.500.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

99 ha

Grundareal:

Postnummer:

7451

Postnummer:

Intro:

En del af Gedhus og Dose’s Plantage udbydes nu som én samlet ejendom på ca. 100 hektar (eller større efter nærmere aftale med sælger) benævnt Dose’s Plantage.

Vand er en forudsætning for en fast bestand af kronvildt.
Der er glimrende jagt i Dose’s Plantage, hvor de tre hjortearter råvildt, dåvildt og kronvildt trives godt.
Dose’s Plantage er smukt varieret med 20% løvskov, 25% lækker hede, sø og mose samt 55 ha. produktiv nåleskov.
Der er mange gamle bevoksninger i Dose's Plantage, men der er også etableret nye. Her er plantet lærk og bøg, der vil blive en smuk bevoksning.

Skoven domineres af gran, men her et smukt areal med ung skovfyr.

Søer giver liv, bedre jagt og er en fryd for øjet.

Dose’s Plantage oprettes ved ”udstykning” og sælger foreslår i alt 99 hektar. Der kan aftales andre arealstørrelser i forhandling.
Dose’s Plantage er en atypisk varieret plantage med en del løvskov og fremragende biotop til hortevildtet.
Der er 30 hektar hede, men ca. 50% er tilgroet med fyr. Det giver en fremragende lokalitet for hjortevildtet.
Tæt skov og grønne spor - det er godt terræn for hjortevildtet.
Centralt i Dose’s Plantage ligger en smuk hedesø.
Dose’s Plantage tilbyder nogle smukke hede arealer. Lyng er et fortrinligt vinterfoder til hjortevildtet og udgør en attraktiv og naturnær vildtager.
Cirka 23 ha. er registreret som hede, men cirka 50% er tilgroet til gavn for jagten. Det bør være i fokus, at der fortsat opretholdes hede, da det er en værdifuld naturtype - og til gavn for jagt og herlighed.

Tæt skov og grønne spor - det er flot og godt for vildtet.

I Dose’s Plantage driver HedeDanmark skoven bl.a. med fokus på værdifuld mosproduktion. 

 

Gedhus Plantage fylder 120 år næste år – plantagen blev tilplantet af straffefanger, der ved hårdt og godt arbejde i samarbejde med Hedeselskabet og de gode folk bag oprettelsen af Plantningsselskabet Steen Blicher skabte denne gode plantage. 

Kilde: http://www.tuxen.info/straffefangerne_paa_alheden.htm

Silvaestate---lang-blaa-knap
Beskrivelse:

Plantagen er beliggende som en del af de store plantagekomplekser (Ilskov Plantagerne) med Myremalm, Agerskov, Haraldslund og Kompedal Plantager.

Dose’s Plantage er en atypisk plantage med meget stor variation, hvor der er gode produktionsbevoksninger og en stor andel meget smuk natur i form af hede, sø og mose – virkelig attraktiv biotop til kron- og dåvildt.

Jagten
Der er fremragende jagtmuligheder på kronvildt, dåvildt og råvildt – og i øvrigt stor herlighedsværdi omkring heden og søen.

Ved afvikling af den gamle gran vil jagten forbedres yderligere med større arealer med naturligt føde i kulturfasen og flere dækningsgivende unge kulturer.

Der kan ligeledes gøres en indsats i form af flere vildtagre til at supplere det naturlige fødeudbud.

Jagten er udlejet, men kan overgå til køber med relativt kort opsigelse.

Variation, mos og træsalg

Skoven er varieret med en række forskellige træarter, herunder en del løvskov - primært eg og bøg.

Der er en god produktion af mos, der sammen med indtægterne fra træsalg giver plantagen en vis basisøkonomi. En betydelig del er hugstmoden rødgran.

Der er ingen bygninger.

Historie
Dose’s og Gedhus Plantage har en spændende historie, der går langt tilbage. Proprietær H. Dose opdyrkerede meget store hedearealer til produktiv jord. På en del af denne jord rejste Hedeselskabet Dose’s Plantage på 44 hektar.

Tilplantningen af Gedhus startede for snart 120 år siden ved oprettelse af Plantningsselskabet Steen Blicher.

Opførelsen af Gedhus Plantage fik stor betydning for den plantningsbevægelse, som kendetegnede den periode i Danmarks historien.

Muligheder for en større ejendom
Det er muligt at øge arealet i nærværende handel efter aftale med sælger til en lidt eller betydeligt større ejendom. Se evt. mere på skovejendommen til salg benævnt Gedhus Plantage Nord på 300 ha.
 

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed og kan erhverves af alle, der kan købe fast ejendom i Danmark – også selskaber.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Vand er en forudsætning for en fast bestand af kronvildt.
Der er glimrende jagt i Dose’s Plantage, hvor de tre hjortearter råvildt, dåvildt og kronvildt trives godt.
Dose’s Plantage er smukt varieret med 20% løvskov, 25% lækker hede, sø og mose samt 55 ha. produktiv nåleskov.
Der er mange gamle bevoksninger i Dose's Plantage, men der er også etableret nye. Her er plantet lærk og bøg, der vil blive en smuk bevoksning.

Skoven domineres af gran, men her et smukt areal med ung skovfyr.

Søer giver liv, bedre jagt og er en fryd for øjet.

Dose’s Plantage oprettes ved ”udstykning” og sælger foreslår i alt 99 hektar. Der kan aftales andre arealstørrelser i forhandling.
Dose’s Plantage er en atypisk varieret plantage med en del løvskov og fremragende biotop til hortevildtet.
Der er 30 hektar hede, men ca. 50% er tilgroet med fyr. Det giver en fremragende lokalitet for hjortevildtet.
Tæt skov og grønne spor - det er godt terræn for hjortevildtet.
Centralt i Dose’s Plantage ligger en smuk hedesø.
Dose’s Plantage tilbyder nogle smukke hede arealer. Lyng er et fortrinligt vinterfoder til hjortevildtet og udgør en attraktiv og naturnær vildtager.
Cirka 23 ha. er registreret som hede, men cirka 50% er tilgroet til gavn for jagten. Det bør være i fokus, at der fortsat opretholdes hede, da det er en værdifuld naturtype - og til gavn for jagt og herlighed.

Tæt skov og grønne spor - det er flot og godt for vildtet.

I Dose’s Plantage driver HedeDanmark skoven bl.a. med fokus på værdifuld mosproduktion. 

 

Gedhus Plantage fylder 120 år næste år – plantagen blev tilplantet af straffefanger, der ved hårdt og godt arbejde i samarbejde med Hedeselskabet og de gode folk bag oprettelsen af Plantningsselskabet Steen Blicher skabte denne gode plantage. 

Kilde: http://www.tuxen.info/straffefangerne_paa_alheden.htm

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker