Sitemap
Navn på ejendom:

Riis Nordskov

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2018

Kontantpris:

Solgt

Kontantpris:

Grundareal:

28 ha

Grundareal:

Postnummer:

7323 Give

Postnummer:

Intro:

Riis Nordskov udgør 28 hektar og er beliggende ca. 6 km. øst for Give.


 

Beskrivelse:

Plantagen er en selvstændig fredskovsejendom og er en særdeles velarronderet skovenhed. Skoven er en del af et større skovkompleks og den grænser op til anden skov mod nord og syd, samt agerjord mod øst og vest.


Variation
Ejendommen har et flot, kuperet og varieret terræn, hvor tætte bevoksninger veksler med større og mindre, lyngklædte lysninger.

Mod syd er der et flot udsyn over det bakkede terræn, som giver især pürschjægeren virkelig spændende jagt- og naturoplevelser.

Bevoksningerne består primært af veldrevne og varierede bevoksninger med nåletræ (rødgran, sitkagran, ædelgran, skovfyr og lærk). Bevoksningerne har ligeledes en varieret aldersklassefordeling.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk


 

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker