Sitemap
Navn på ejendom:

Skånsø Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2018-0808

Kontantpris:

NY PRIS: 9.975.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

115 ha

Grundareal:

Postnummer:

7323 Vinderup

Postnummer:

Intro:

Skånsø Plantage er en pragtfuld skov- og naturejendom beliggende lige nord for Skånsø midt i mellem Holstebro og Skive. 

Skånsø Plantage er en pragtfuld skov- og naturejendom beliggende lige nord for Skånsø midt i mellem Holstebro og Skive.
I skovens østlige del er der netop ryddet et spor, som giver mulighed for at færdes i 4WD og skovmaskine.
En del af skoven er tilgroet med bjergfyr. Det giver fremragende dækning til hjortevildtet – og i disse områder er rudler af kronvildt glade for at stå. 
Det er muligt at dele Skånsø Plantage i mindre enheder. Der kan opdeles en vestlig del på ca. 65 hektar med hus og bredret til Tranemosen.
Det er muligt at dele Skånsø Plantage i mindre enheder. Der kan oprettes en dejlig skov- og naturenhed på ca. 44 hektar med to smukke søer og tæt bjergfyr, hvor kronvildtet gerne står.
Det er muligt at dele Skånsø Plantage i mindre enheder. Der kan oprettes en lille enhed på 8 hektar syd for Hvidemosevej.
Vest for den samlede Skånsø Plantage ligger en lille parcel frijord på 3,2 hektar ved Tværmosen. Den kan købes særskilt.
Med den flotte beliggenhed ved Tranemose bydes der på en rig natur i og omkring plantagen, man finder også tre mindre søer inde i selve plantagen.
Skoven udgøres overvejende af nåleskov, primært skovfyr og bjergfyr.
I fredskovsplantagen er der også gamle lærk, der nu med stor succes kan forynge sig i den smukke lysåbne og vildtvenlige skov.
Der er større arealer med contorfyr, som er en optimal nåletræsart, hvis fokus er på jagt og hurtig skovproduktion til flis. Contorta forynger sig villigt, så der er altid ny ”gratis” skov, hvor der er contorta.
Selvom Skånsø domineres af nåletræ, så er der meget spændende partier med ”troldeskov” bestående af egekrat, der giver særlig god føde til vildtet, samt bævreasp og birk
Der kan med fordel for jagt, naturværdier og herlighed nemt genskabes større arealer med smuk lynghede ved en meget enkel indsats.
Store dele af skoven er opstået ved tilplantning og naturligtilgroning af heden gennem de seneste 50 år. Et par gravhøje og fritliggende hede er med til at give en spændende skov.
4 skovsøer giver en rig natur til glæde og gavn for jagten - Hedearealerne er i dag stort set bevoksede, men flere steder genskabes heden nemt og dermed øges de landskabelige og jagtlige herlighedsværdier yderligere.
Terrænet er charmerende kuperet og er et fortrinligt jagtterræn.
Der er glimrende jagt på råvildt og dåvildt – og i stigende grad ses også kronvildtet i plantagen. 
Tranemosen byder på spændende jagtmuligheder.
Søerne giver mulighed for jagt på ænder, bekkasiner og lejlighedsvist gæs. 
Der er fremragende sneppejagt overalt i skoven.
Et lille skovhus på 60 m 2 samt udhus på 108 m2 giver enkle rammer for et aktivt fritidsliv med familie og jagtkammerater. Her er ikke vand og toilet.
Huset opvarmes med kakkelovn i den lille ”stue” – Her er lavt til loftet men hyggeligt. Et solidt plankebord at spise madpakken ved eller til et slag kort.
I den store “stue” er et praktisk langbord med masser af siddepladser til den store familiesammenkomst eller et godt jagtselskab.
Flere steder er der etableret nye kulturer med sitkagran. Med den rigtige proveniens og god kulturstart, så vokser skoven hurtigt til i området.

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Skånsø Plantage udgør 115 hektar. Skoven kan deles i mindre skove, såfremt dette er den rette løsning for køber(e) og sælger.

Plantagen er privatejet og har navn efter smukke Skånsø, der ligger i naboskoven Sahl Plantage, der ejes af Holstebro kommune. Der kommer mange skovgæster til kommuneskoven og selve Skånsø, men kun få skovgæster i Skånsø Plantage.

Variation

Med den flotte beliggenhed ved Tranemose bydes der på en rig natur i og omkring plantagen, man finder også tre mindre søer inde i selve plantagen.

Skoven udgøres overvejende af nåleskov, primært skovfyr, bjergfyr og contortafyr samt rødgran, sitkagran og lærk.

Endvidere er der egekrat, bævreasp og birk.

Skoven består dels af en oprindelig fredskovspligtig plantage og dels af gamle hedearealer.

Hedearealerne er i dag bevoksede, enten ved plantning eller naturlig tilgroning. Der er rige muligheder for at genskabe mere hede og dermed øge de landskabelige og jagtlige herlighedsværdier yderligere.

Godt Jagtterræn
Terrænet er charmerende kuperet og er et fortrinligt jagtterræn.

Der er glimrende jagt på råvildt og dåvildt – og i stigende grad ses også kronvildtet i plantagen.

Søerne giver mulighed for jagt på ænder, bekkasiner og lejlighedsvist gæs.

Der er fremragende sneppejagt overalt i skoven.

Et lille skovhus giver enkle rammer for et aktivt fritidsliv med familie og jagtkammerater.

Skoven er delvist fredskovspligtige eller frijord - Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt og vil kunne erhverves af alle, incl. selskaber, som må købe fast ejendom i Danmark.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Skånsø Plantage er en pragtfuld skov- og naturejendom beliggende lige nord for Skånsø midt i mellem Holstebro og Skive.
I skovens østlige del er der netop ryddet et spor, som giver mulighed for at færdes i 4WD og skovmaskine.
En del af skoven er tilgroet med bjergfyr. Det giver fremragende dækning til hjortevildtet – og i disse områder er rudler af kronvildt glade for at stå. 
Det er muligt at dele Skånsø Plantage i mindre enheder. Der kan opdeles en vestlig del på ca. 65 hektar med hus og bredret til Tranemosen.
Det er muligt at dele Skånsø Plantage i mindre enheder. Der kan oprettes en dejlig skov- og naturenhed på ca. 44 hektar med to smukke søer og tæt bjergfyr, hvor kronvildtet gerne står.
Det er muligt at dele Skånsø Plantage i mindre enheder. Der kan oprettes en lille enhed på 8 hektar syd for Hvidemosevej.
Vest for den samlede Skånsø Plantage ligger en lille parcel frijord på 3,2 hektar ved Tværmosen. Den kan købes særskilt.
Med den flotte beliggenhed ved Tranemose bydes der på en rig natur i og omkring plantagen, man finder også tre mindre søer inde i selve plantagen.
Skoven udgøres overvejende af nåleskov, primært skovfyr og bjergfyr.
I fredskovsplantagen er der også gamle lærk, der nu med stor succes kan forynge sig i den smukke lysåbne og vildtvenlige skov.
Der er større arealer med contorfyr, som er en optimal nåletræsart, hvis fokus er på jagt og hurtig skovproduktion til flis. Contorta forynger sig villigt, så der er altid ny ”gratis” skov, hvor der er contorta.
Selvom Skånsø domineres af nåletræ, så er der meget spændende partier med ”troldeskov” bestående af egekrat, der giver særlig god føde til vildtet, samt bævreasp og birk
Der kan med fordel for jagt, naturværdier og herlighed nemt genskabes større arealer med smuk lynghede ved en meget enkel indsats.
Store dele af skoven er opstået ved tilplantning og naturligtilgroning af heden gennem de seneste 50 år. Et par gravhøje og fritliggende hede er med til at give en spændende skov.
4 skovsøer giver en rig natur til glæde og gavn for jagten - Hedearealerne er i dag stort set bevoksede, men flere steder genskabes heden nemt og dermed øges de landskabelige og jagtlige herlighedsværdier yderligere.
Terrænet er charmerende kuperet og er et fortrinligt jagtterræn.
Der er glimrende jagt på råvildt og dåvildt – og i stigende grad ses også kronvildtet i plantagen. 
Tranemosen byder på spændende jagtmuligheder.
Søerne giver mulighed for jagt på ænder, bekkasiner og lejlighedsvist gæs. 
Der er fremragende sneppejagt overalt i skoven.
Et lille skovhus på 60 m 2 samt udhus på 108 m2 giver enkle rammer for et aktivt fritidsliv med familie og jagtkammerater. Her er ikke vand og toilet.
Huset opvarmes med kakkelovn i den lille ”stue” – Her er lavt til loftet men hyggeligt. Et solidt plankebord at spise madpakken ved eller til et slag kort.
I den store “stue” er et praktisk langbord med masser af siddepladser til den store familiesammenkomst eller et godt jagtselskab.
Flere steder er der etableret nye kulturer med sitkagran. Med den rigtige proveniens og god kulturstart, så vokser skoven hurtigt til i området.

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker