Sitemap
Navn på ejendom:

Gedhus Plantage Nord

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2017-0806

Kontantpris:

26.000.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

300 ha

Grundareal:

Postnummer:

7451

Postnummer:

Intro:

Gedhus Plantage Nord udgør 300 hektar. Det er en naturskøn plantage med en attraktiv kombination af vedmasserig produktionsskov og rigtig god jagt på de tre hjortearter råvildt, dåvildt og kronvildt. Ejendommen har en god beliggenhed, med kort køreafstand til Karup Lufthavn.

Vand er en forudsætning for en fast bestand af kronvildt.
Der er glimrende jagt i Gedhus Plantage, hvor de tre hjortearter råvildt, dåvildt og kronvildt trives godt.

Gedhus domineres af nåleskov, men 10% udgøres af eg, bøg og andet løvtræ.

Der er mange gamle bevoksninger i Gedhus, men der er også etableret nye. Her er plantet lærk og bøg, der vil blive en smuk bevoksning.

Skoven domineres af gran, men her et smukt areal med ung skovfyr.

Søer giver liv, bedre jagt og er en fryd for øjet.

Gedhus Nord oprettes ved ”udstykning” og sælger foreslår i alt 300 hektar. Der kan aftales andre arealstørrelser i forhandling med sælger.
Gedhus Nord er en veldrevet produktionsplantage med gode, rationelle enheder, hvor der traditionelt har været fokus på produktion af træ og mos samt udlejning af jagt. 
Der er 30 hektar hede, men ca. 50% er tilgroet med fyr. Det giver en fremragende lokalitet for hjortevildtet.
Tæt skov og grønne spor - det er godt terræn for hjortevildtet.

I Gedhus er der to søer, der giver bedre livsgrundlag for vildtet. Her den smukke sø på den nordlige hede, centralt i skoven.

Gedhus tilbyder nogle smukke hede arealer. Lyng er et fortrinligt vinterfoder til hjortevildtet og udgør en attraktiv og naturnær vildtager.

Knapsø - en af de to smukke søer.

Der etableres en vildtager langs søen i foråret 2018.

Cirka 10% er registreret som hede, men cirka 50% er tilgroet til gavn for jagten. Det bør være i fokus, at der fortsat opretholdes hede, da det er en værdifuld naturtype - og til gavn for jagt og herlighed.

Tæt skov og grønne spor - det er flot og godt for vildtet.

I Gedhus driver HedeDanmark skoven bl.a. med fokus på værdifuld mosproduktion. Der er et hugstforsøg anlagt til optimering af mosproduktionen.

En lille jagthytte giver hyggelige rammer for samvær med jagtkammerater, familie og venner.

Gedhus har en spændende historie - under krigen anlagde tyskerne flyverskjul i plantagen.

Gedhus domineres af rødgran, hvoraf meget skal fældes i de kommende år.

Den smukke bevoksning af skovfyr bør få lov at leve længe - den er stabil og giver lys til bunden, så der er føde til hjortevildtet.

En af de jordvolde tyskerne anlagde til flyverskjul.

Gedhus Plantage fylder 120 år næste år – plantagen blev tilplantet af straffefanger, der ved hårdt og godt arbejde i samarbejde med Hedeselskabet og de gode folk bag oprettelsen af Plantningsselskabet Steen Blicher skabte denne gode plantage. 

Kilde: http://www.tuxen.info/straffefangerne_paa_alheden.htm

Silvaestate---lang-blaa-knap
Beskrivelse:

Den nordlige del af Gedhus og tidligere Dose’s Plantage, udbydes nu som én samlet ejendom på ca. 300 hektar.

Plantagen er beliggende som en del af de store plantagekomplekser (Ilskov Plantagerne) - Myremalm, Agerskov, Haraldslund og Kompedal Plantager. Plantagen ligger lige syd for Karup Lufthavn.

Gedhus Nord oprettes ved arealoverførsel fra den 927 hektar store Gedhus Plantage. Andre arealstørrelser end 300 hektar kan evt. forhandles med sælger. Hvis Gedhus Nord er for stor, så kig på Dose’s Plantage på 99 hektar. Det er den nordlige del af Gedhus Nord. Eller kontakt for nærmere drøftelse.


Produktionsplantage med potentiale
Plantagen er en udpræget produktionsplantage, med store regulære bevoksningsenheder.


Den suppleres af:

  • ca. 10% spændende hede- og mosenatur
  • ca. 10% løvskov – primært eg og bøg, der giver grundlag for en god jagt og større samlet herlighedsværdi.

Gedhus Plantage har også omkring 160 hektar gammel gran, som er over 50 år, og vil kunne levere en god indtægt i de kommende år, når disse vedmasser realiseres.

Jagt
Jagten er udlejet, men kan overgå til sælger i 2019 – jagten indbringer ca. 180.000 kr. årligt.
Der er fortrinlig jagt i plantagen navnlig efter kronvildt og en stærkt stigende bestand af dåvildt.

En del af Danmarkshistorien
Gedhus Plantage har en spændende historie, der går langt tilbage. Tilplantningen startede for snart 120 år siden i forbindelse med oprettelsen af Plantningsselskabet Steen Blicher og i samarbejde med Hedeselskabet og Horsens Straffeanstalt blev plantagen en realitet. Netop opførelsen af Gedhus Plantage fik stor betydning for plantningsbevægelsen, som kendetegnede denne periode i Danmarkshistorien.

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed. Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt og vil kunne erhverves af alle, der må købe fast ejendom i Danmark – også selskaber.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Vand er en forudsætning for en fast bestand af kronvildt.
Der er glimrende jagt i Gedhus Plantage, hvor de tre hjortearter råvildt, dåvildt og kronvildt trives godt.

Gedhus domineres af nåleskov, men 10% udgøres af eg, bøg og andet løvtræ.

Der er mange gamle bevoksninger i Gedhus, men der er også etableret nye. Her er plantet lærk og bøg, der vil blive en smuk bevoksning.

Skoven domineres af gran, men her et smukt areal med ung skovfyr.

Søer giver liv, bedre jagt og er en fryd for øjet.

Gedhus Nord oprettes ved ”udstykning” og sælger foreslår i alt 300 hektar. Der kan aftales andre arealstørrelser i forhandling med sælger.
Gedhus Nord er en veldrevet produktionsplantage med gode, rationelle enheder, hvor der traditionelt har været fokus på produktion af træ og mos samt udlejning af jagt. 
Der er 30 hektar hede, men ca. 50% er tilgroet med fyr. Det giver en fremragende lokalitet for hjortevildtet.
Tæt skov og grønne spor - det er godt terræn for hjortevildtet.

I Gedhus er der to søer, der giver bedre livsgrundlag for vildtet. Her den smukke sø på den nordlige hede, centralt i skoven.

Gedhus tilbyder nogle smukke hede arealer. Lyng er et fortrinligt vinterfoder til hjortevildtet og udgør en attraktiv og naturnær vildtager.

Knapsø - en af de to smukke søer.

Der etableres en vildtager langs søen i foråret 2018.

Cirka 10% er registreret som hede, men cirka 50% er tilgroet til gavn for jagten. Det bør være i fokus, at der fortsat opretholdes hede, da det er en værdifuld naturtype - og til gavn for jagt og herlighed.

Tæt skov og grønne spor - det er flot og godt for vildtet.

I Gedhus driver HedeDanmark skoven bl.a. med fokus på værdifuld mosproduktion. Der er et hugstforsøg anlagt til optimering af mosproduktionen.

En lille jagthytte giver hyggelige rammer for samvær med jagtkammerater, familie og venner.

Gedhus har en spændende historie - under krigen anlagde tyskerne flyverskjul i plantagen.

Gedhus domineres af rødgran, hvoraf meget skal fældes i de kommende år.

Den smukke bevoksning af skovfyr bør få lov at leve længe - den er stabil og giver lys til bunden, så der er føde til hjortevildtet.

En af de jordvolde tyskerne anlagde til flyverskjul.

Gedhus Plantage fylder 120 år næste år – plantagen blev tilplantet af straffefanger, der ved hårdt og godt arbejde i samarbejde med Hedeselskabet og de gode folk bag oprettelsen af Plantningsselskabet Steen Blicher skabte denne gode plantage. 

Kilde: http://www.tuxen.info/straffefangerne_paa_alheden.htm

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker