Sitemap
Navn på ejendom:

Jydsk Landvindings Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2017-0805

Kontantpris:

4.950.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

50,2 ha

Grundareal:

Postnummer:

7441 Bording

Postnummer:

Intro:

Jydsk Landvindings Plantage på ca. 50 ha er beliggende lidt nord for Ikast og Herning ved Munklinde.

Plantagen er varieret og med nogle gode veje.
Der er to indkørsler fra Haraldslundvej.
Mange vildtagre imellem bevoksningerne giver stort fødeudbud i skoven.
Der er givet byggetilladelse til 480 m2.
Her må det nye hus placeres.
Plantagen er varieret med en del løvskov og mange spor med højt fødeudbud.
Nåleskov udgør 70 % med en række forskellige træarter.
Der er hovedvægt på rødgran – og der er mulighed for at udnytte de aktuelt gode priser på rødgran.
Der er plantet nye dækningsgivende kulturer, som er godt i gang.
Løvskov udgør 18 % af det bevoksede areal – eg, birk og poppel.
Plantagen er anlagt med mange arter af nåletræ: rødgran, lærk, ædelgran, omorika, nobilis, grandis, contortafyr, douglasgran, hvidgran og sitkagran.
Hugstmulighed i gammel grandis.
Mange velanlagte vildtagre giver mad og god oversigt fra hochsitzen.
Et ældre bygningssæt anvendes som jagtstue – kan danne udgangspunkt for ansøgning om f.eks. maskinhus.
HedeDanmark har udarbejdet en plan for endnu bedre jagt med blandt andet underplantning for at give den ret gamle skov mere bunddækning.
To indkørsler til skoven med rigtig god vej.
Idyllisk skovvej med træer på begge sider.
Matrikelkort – bemærk 2y, der ligger lidt nordøst for selve skoven.
Beskrivelse:

Skovejendommen ligger som en naturlig trædesten for vildtet mellem de store plantagekomplekser Kompedal, Myremalm og Gedhus samt de lidt mindre naboplantager som Haraldslund og Andersens Plantager.

Området er kendt for en stigende bestand af kronvildt og dåvildt – og ejendommen tilbyder rigtig gode jagtmuligheder. Jagten tilbydes fri til ny ejer. Plantagen består overvejende af nåletræ – ca. 70 % og domineres af rødgran suppleret af lærk, ædelgran, omorika, nobilis, grandis, contortafyr, douglasgran, hvidgran og sitkagran. Nåletræet suppleres af ca. 18 % løvtræ – fortrinsvis eg, birk og poppel. Lysåben natur og veldrevne vildtagre udgør ca. 7 %. Der er fine muligheder for at udvikle jagten yderligere, blandt andet med etablering af dækningsgivende kulturer ved underplantning i de ældre nåletræer. Der er udarbejdet et spændende forslag hertil af HedeDanmark.

Over 50 % af det bevoksede areal er ældre end 30 år, så der er i de kommende år en del vedmasse til realisering. Skoven rummer i dag et ældre bygningssæt, der anvendes som enkle rammer for jægerne.

Der er tilladelse fra skov- og planlov til i øvrigt på en anden grund i skoven at opføre hel ny bebyggelse med i alt 480 m2. Ny ejer kan således skabe sin egen skovbolig ud fra egne behov og ønsker fra grunden.

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed. Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt og vil kunne erhverves af alle – også selskaber. 

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 76 33 34 84
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Plantagen er varieret og med nogle gode veje.
Der er to indkørsler fra Haraldslundvej.
Mange vildtagre imellem bevoksningerne giver stort fødeudbud i skoven.
Der er givet byggetilladelse til 480 m2.
Her må det nye hus placeres.
Plantagen er varieret med en del løvskov og mange spor med højt fødeudbud.
Nåleskov udgør 70 % med en række forskellige træarter.
Der er hovedvægt på rødgran – og der er mulighed for at udnytte de aktuelt gode priser på rødgran.
Der er plantet nye dækningsgivende kulturer, som er godt i gang.
Løvskov udgør 18 % af det bevoksede areal – eg, birk og poppel.
Plantagen er anlagt med mange arter af nåletræ: rødgran, lærk, ædelgran, omorika, nobilis, grandis, contortafyr, douglasgran, hvidgran og sitkagran.
Hugstmulighed i gammel grandis.
Mange velanlagte vildtagre giver mad og god oversigt fra hochsitzen.
Et ældre bygningssæt anvendes som jagtstue – kan danne udgangspunkt for ansøgning om f.eks. maskinhus.
HedeDanmark har udarbejdet en plan for endnu bedre jagt med blandt andet underplantning for at give den ret gamle skov mere bunddækning.
To indkørsler til skoven med rigtig god vej.
Idyllisk skovvej med træer på begge sider.
Matrikelkort – bemærk 2y, der ligger lidt nordøst for selve skoven.

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker