Sitemap
Navn på ejendom:

Ørsted Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2016-0789

Kontantpris:

4.250.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

44,5 ha

Grundareal:

Postnummer:

8950 Ørsted

Postnummer:

Intro:

Ørsted Plantage er en velarronderet skovejendom på 44,53 ha beliggende nordøst for Randers.

Ørsted Plantage er en usædvanlig smuk plantage domineret af flotte bevoksninger af skovfyr og eg.
Der er endvidere en mangfoldighed af andre nåletræsarter i skoven: østrigsk fyr, silkefyr, bjergfyr, contortafyr, lærk, omorika, douglas, grandis og nobilis.
Skoven har mange gode spor og veje, så den er farbar i personbil samt naturligvis 4WD eller ATV.
Omkring halvdelen af skoven udgøres af de lysåbne skovtyper med skovfyr og eg, mens den øvrige del er tættere nåletræsbevoksninger med god produktion og dækning for vildtet.
Glimrende jagt i Ørsted Plantage. Navnlig råvildt samt dåvildt og kronvildt på fremmarch i området.
Ørsted Plantage indeholder også løvskov – ca. 13 % udgøres af eg.
Skoven ejes af Hedeselskabet, som erhvervede plantagen i 1934 – og har haft den i god forstlig drift i godt og vel en trægeneration.
De flotte skovfyrbevoksninger er anlagt i perioden 1935-1955. Skovfyr er en særdeles robust nåletræsart, som er stormstabil og kan leve og udvikle sig smukt mange år endnu.
I bakkerne ligger et smukt hedeareal.
Lysåben natur i skove giver større biodiversitet – og mere fødegrundlag til vildtet – og er en fryd for øjet, der ser.
Nobilis er én af mange nåletræsarter anvendt i skoven.
Skoven er beliggende øst for Ørsted og er velarronderet og nem at komme til fra Bondhøjvej eller Ørsted Kærvej.

 

 
Beskrivelse:

Ørsted Plantage domineres af meget smukke skovbevoksninger med især skovfyr og eg, som giver skoven sin helt eget charmerende udtryk. Terrænet er let kuperet, og skovens bevoksninger veksler mellem de lysåbne skovtyper med eg og skovfyr, som har en rig bundvegetation med masser af føde til vildtet og de mørke, tætte bevoksninger af andre nåletræsarter. Udover de smukke skovbevoksninger er der flot lysåben natur, som bidrager til variation, fødegrundlag for vildtet og herlighed.

Skoven er beliggende lidt øst for Ørsted by, hvor befolkningen primært benytter den offentligt ejede skov, som er nabo til Ørsted Plantage mod vest, så der synes ikke at være megen færdsel af skovgæster i plantagen.

Skoven tilbyder en god jagt på råvildt, og der er jo ligeledes dåvildt og kronvildt i området. Jagten er udlejet, men kan opsiges med 6 måneders varsel ved salg. Der er gode muligheder for at udvikle jagten yderligere, bl.a. ved etablering af flere åbne naturarealer samt regulære fodermarker. 

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed og kan erhverves af alle, som må købe fast ejendom i Danmark, herunder danske selskaber.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 76 33 34 84
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Ørsted Plantage er en usædvanlig smuk plantage domineret af flotte bevoksninger af skovfyr og eg.
Der er endvidere en mangfoldighed af andre nåletræsarter i skoven: østrigsk fyr, silkefyr, bjergfyr, contortafyr, lærk, omorika, douglas, grandis og nobilis.
Skoven har mange gode spor og veje, så den er farbar i personbil samt naturligvis 4WD eller ATV.
Omkring halvdelen af skoven udgøres af de lysåbne skovtyper med skovfyr og eg, mens den øvrige del er tættere nåletræsbevoksninger med god produktion og dækning for vildtet.
Glimrende jagt i Ørsted Plantage. Navnlig råvildt samt dåvildt og kronvildt på fremmarch i området.
Ørsted Plantage indeholder også løvskov – ca. 13 % udgøres af eg.
Skoven ejes af Hedeselskabet, som erhvervede plantagen i 1934 – og har haft den i god forstlig drift i godt og vel en trægeneration.
De flotte skovfyrbevoksninger er anlagt i perioden 1935-1955. Skovfyr er en særdeles robust nåletræsart, som er stormstabil og kan leve og udvikle sig smukt mange år endnu.
I bakkerne ligger et smukt hedeareal.
Lysåben natur i skove giver større biodiversitet – og mere fødegrundlag til vildtet – og er en fryd for øjet, der ser.
Nobilis er én af mange nåletræsarter anvendt i skoven.
Skoven er beliggende øst for Ørsted og er velarronderet og nem at komme til fra Bondhøjvej eller Ørsted Kærvej.

 

 

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker