Sitemap
Navn på ejendom:

Frederiks Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2018-30762

Kontantpris:

NY PRIS: 2.600.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

20,1 ha

Grundareal:

Postnummer:

7470 Karup J

Postnummer:

Intro:

EJENDOMMEN ER RESERVERET

Frederiks Plantage er en lille perle med mange natur- og jagt oplevelser. Et godt lille velplaceret hus er med til at skabe en hyggelig ramme for disse oplevelser. 

 
Og helt særligt kan du nu vælge; om du vil købe 11 eller 20 hektar skov!

Hus med 11 hektar skov og natur1.850.000 kr.
Hus med 20,1 hektar skov og natur2.600.000 kr.

Beskrivelse:

Frederiks Plantage er en frijordsejendom på 20,1 ha. beliggende mellem Herning og Viborg, ca. 3 km nordøst for Karup. Ejendommen er varieret med tæt skov primært nåleskov og lysåbne arealer. Der er tilhørende bolig på 82 m2 samt mindre redskabshus. Der er en god jagt på ejendommen – især på råvildt.
 
Den velholdte bolig på 82 m2 er opført i 2000 i træ og har en skøn beliggenhed med udsigt til skov og åbent areal. Fra boligen er der adgang til overdækket terrasse på 15 m2. Boligen og det tilhørende maskinhus udgør et stort aktiv i forbindelse med ophold på ejendommen. Der er gode tilkørselsforhold fra offentlig vej.


Skoven domineres af nåleskov med anvendelse af mange forskellige nåletræsarter, primært rødgran og ædelgran. Ældre bevoksninger med nobilis og nordmannsgran er med til at give variation i skoven. Stedvis ses yngre kulturer etableret med blanding af nåletræsarter. Der er fine veje og spor i skoven.

Skovarealerne i kombination med de åbne arealer og spor giver ejendommen en fin variation og gør den spændende at færdes i – ikke mindst som et spændende pürschterræn. Vildtet har gode levebetingelser i form af det varierede terræn med yngre tætte bevoksninger, der giver dækning, og de åbne lysninger og spor med gode fødemuligheder. 

Jagten i Frederiks Plantage er alsidig og vurderes god på forskelligt småvildt - især på råvildt. Kronvildt kan opleves på strejf. Der er gode muligheder for at udvikle jagten yderligere ved en mere fokuseret vildtpleje. Ejendommen er ikke omfattet af fredskovspligt, hvilket giver større handlefrihed på ejendommen. Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt.

Boligen er energimærket F

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 76 33 34 84
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker