Sitemap
Navn på ejendom:

Ellegård Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:
Kontantpris:

Solgt - 2019

Kontantpris:

Grundareal:

45,1 ha

Grundareal:

Postnummer:

6560 Sommersted

Postnummer:

Intro:

Ellegård Plantage er beliggende i et naturskønt område nord for Vojens mellem Sommersted og Øster Lindet. Plantagen udgør en selvstændig skovejendom på i alt 45,1 ha og grænser i nord op til Jels Å.


 
Beskrivelse:

Plantagen er beliggende i et naturskønt område i et landskab, der varierer med skov, åbne naturarealer og marker.

Ellegård Plantage domineres af nåletræ, men nye kulturer af eg og bøg supplerer nu skoven, så den er alsidig og tilbyder virkelig god dækning for vildtet. Skoven er varieret med en mangfoldighed af træarter: rødgran, sitkagran, nordmannsgran, lærk, skovfyr, bøg, eg, birk, spidsløn, alm. røn og forskellige buske, og den centrale del er etableret med relativt små enheder, hvilket gør oplevelsen meget alsidig.


Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
Dokumenter:


 

BetBestil:
Kontaktoplysninger: 

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker