Sitemap
Navn på ejendom:

Ellegård Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2017-0758

Kontantpris:

3.975.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

45,1 ha

Grundareal:

Postnummer:

6560 Sommersted

Postnummer:

Intro:

EJENDOMMEN ER RESERVERET!

Ellegård Plantage er beliggende i et naturskønt område nord for Vojens mellem Sommersted og Øster Lindet. Plantagen udgør en selvstændig skovejendom på i alt 45,1 ha og grænser i nord op til Jels Å.

Ellegård Plantage er en selvstændig skovejendom på 45,1 ha beliggende i et naturskønt landskab nord for Vojens i rolige omgivelser.
Plantagen domineres af nåleskov, herunder sitkagran, rødgran, nordmannsgran og skovfyr. Den sydlige rødgranbevoksning er på ca. 14 ha og rummer flere spændende udviklingsmuligheder, herunder indlægning af nye spor og skovenge.
Ejendommen har skelgrænse til Jels Å over en ca. 200 m strækning. Jels Å er en naturperle – det meste af åen er genslynget i løbet af de sidste 10 år og har en god bestand af bl.a. laks, hav- og bækørreder. Her er et godt fiskeri.
De nye kulturer plantet efter orkanen i 1999 er i god vækst og danner tætte bevoksninger, som vildtet ynder at opholde sig i.
Der er en glimrende jagt i plantagen på alm. skovvildt, herunder råvildt, hare, ræv og snepper. Kronvildtet kan tillige opleves på strejf, men det forventes, at det vil etablere sig mere permanent, efterhånden som de unge kulturer vokser til.
Der er plantet stabile løvtræbryn med bøg og eg langs flere af plantagens yderrande, som i fremtiden vil virke stabiliserende mod ny stormfald. Samtidig er de smukke at se på.
De driftsmæssige tiltag i plantagen vil i de kommende år være koncentreret om bl.a. udtynding i de mellemaldrende bevoksninger med nåletræ som flis og gavntræ.
Prinsensvej, der går gennem plantagen i den sydlige del, giver gode adgangsforhold.
Der er en del ung egeskov, som giver god dækning og særdeles værdifuldt vinterfoder til især råvildet. Eg er et lystræ, der tillader lys til en urtevegation i skovbunden, som dyrene har glæde af.
I plantagens nordlige del i tilknytning til Jels Å og engarealerne er der en ældre bevoksning med bøg og eg, som bidrager med stor naturværdi.
Variationen i plantagen giver optimale betingelser for vildtet – især områderne med tætte bevoksninger i kombination med de åbne græsklædte arealer giver fortrinlig dækning og føde til vildtet.
Langs med Jels Å og de våde enge er der mulighed for at gå på jagt efter trækkende ænder i efteråret.
Beskrivelse:

Plantagen er beliggende i et naturskønt område i et landskab, der varierer med skov, åbne naturarealer og marker.

Ellegård Plantage domineres af nåletræ, men nye kulturer af eg og bøg supplerer nu skoven, så den er alsidig og tilbyder virkelig god dækning for vildtet. Skoven er varieret med en mangfoldighed af træarter: rødgran, sitkagran, nordmannsgran, lærk, skovfyr, bøg, eg, birk, spidsløn, alm. røn og forskellige buske, og den centrale del er etableret med relativt små enheder, hvilket gør oplevelsen meget alsidig.

Jels Å afgrænser ejendommen smukt mod nord, og der er flere mindre naturarealer, og der kan med fordel skabes flere lysåbne naturarealer eller vildtagre til fordel for herlighed og jagt. Der er smukke arealer med mange svampe.

Ellegård Plantage har en opsparet vedmasse, der kan realiseres ved gennemskovning til flis og gavntræ, og der er ca. 4 ha hugstmodent rødgran, der bør høstes, mens priserne er gode på rødgrantømmer. Et stort område med gamle nordmansgraner kan med fordel tyndes og underplantes med nåletræ til forbedret dækning for vildtet, samtidig med at det smukke skovbillede bevares.

Der er en god og alsidig jagt på ejendommen efter såvel hjortevildt, snepper og evt. ænder ved åen og på engen. Der er gode stabile jagtlejere gennem mange år, men jagten kan gives fri til ny ejer. Kron- og dåvildt på strejf, men må forventes efterhånden at etablere sig mere permanent. I den nordlige del af ejendommen har ejendommen skel i Jels Å – her er der fiskeret på en ca. 200 m strækning, hvor det bl.a. er muligt at fange bækørreder, havørreder, laks og stalling.

Ejendommen rummer flere interessante udviklingsmuligheder, herunder tiltag til udvikling af jagt- og naturværdier. Der er pt. ingen bygninger på ejendommen, men der er retskrav på et 10 m2 stort arbejdsskur.


Skoven kan erhverves af alle, der må købe fast ejendom i Danmark incl. selskaber. 


Vis Ellegård Plantage på et større kort

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:


 

BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 76 33 34 84
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Ellegård Plantage er en selvstændig skovejendom på 45,1 ha beliggende i et naturskønt landskab nord for Vojens i rolige omgivelser.
Plantagen domineres af nåleskov, herunder sitkagran, rødgran, nordmannsgran og skovfyr. Den sydlige rødgranbevoksning er på ca. 14 ha og rummer flere spændende udviklingsmuligheder, herunder indlægning af nye spor og skovenge.
Ejendommen har skelgrænse til Jels Å over en ca. 200 m strækning. Jels Å er en naturperle – det meste af åen er genslynget i løbet af de sidste 10 år og har en god bestand af bl.a. laks, hav- og bækørreder. Her er et godt fiskeri.
De nye kulturer plantet efter orkanen i 1999 er i god vækst og danner tætte bevoksninger, som vildtet ynder at opholde sig i.
Der er en glimrende jagt i plantagen på alm. skovvildt, herunder råvildt, hare, ræv og snepper. Kronvildtet kan tillige opleves på strejf, men det forventes, at det vil etablere sig mere permanent, efterhånden som de unge kulturer vokser til.
Der er plantet stabile løvtræbryn med bøg og eg langs flere af plantagens yderrande, som i fremtiden vil virke stabiliserende mod ny stormfald. Samtidig er de smukke at se på.
De driftsmæssige tiltag i plantagen vil i de kommende år være koncentreret om bl.a. udtynding i de mellemaldrende bevoksninger med nåletræ som flis og gavntræ.
Prinsensvej, der går gennem plantagen i den sydlige del, giver gode adgangsforhold.
Der er en del ung egeskov, som giver god dækning og særdeles værdifuldt vinterfoder til især råvildet. Eg er et lystræ, der tillader lys til en urtevegation i skovbunden, som dyrene har glæde af.
I plantagens nordlige del i tilknytning til Jels Å og engarealerne er der en ældre bevoksning med bøg og eg, som bidrager med stor naturværdi.
Variationen i plantagen giver optimale betingelser for vildtet – især områderne med tætte bevoksninger i kombination med de åbne græsklædte arealer giver fortrinlig dækning og føde til vildtet.
Langs med Jels Å og de våde enge er der mulighed for at gå på jagt efter trækkende ænder i efteråret.

Vis Ellegård Plantage på et større kort

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker