Ørsted Plantage

Info om Ørsted Plantage

Ørsted Plantage er en velarronderet skovejendom på 44,53 ha beliggende nordøst for Randers.

Ørsted Plantage domineres af meget smukke skovbevoksninger med især skovfyr og eg, som giver skoven sit helt eget charmerende udtryk. Terrænet er let kuperet, og skovens bevoksninger veksler mellem de lysåbne skovtyper med eg og skovfyr, som har en rig bundvegetation med masser af føde til vildtet og de mørke, tætte bevoksninger af andre nåletræsarter.

Kontantpris
4.250.000 kr.
Grundareal

44,5 ha

Beliggenhed

Ørsted Kærvej, 8950 Ørsted, Danmark

Sagsnummer

2016-0789

Smukke skovbevoksninger


Udover de smukke skovbevoksninger er der flot lysåben natur, som bidrager til variation, fødegrundlag for vildtet og herlighed.

Skoven er beliggende lidt øst for Ørsted by, hvor befolkningen primært benytter den offentligt ejede skov, som er nabo til Ørsted Plantage mod vest, så der synes ikke at være megen færdsel af skovgæster i plantagen.

God jagt på råvildt

 

Skoven tilbyder en god jagt på råvildt, og der er jo ligeledes dåvildt og kronvildt i området. Jagten er udlejet, men kan opsiges med 6 måneders varsel ved salg. 

Der er gode muligheder for at udvikle jagten yderligere, bl.a. ved etablering af flere åbne naturarealer samt regulære fodermarker.

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed og kan erhverves af alle, som må købe fast ejendom i Danmark, herunder danske selskaber.

Scroll til toppen

Download prospekt for Ørsted Plantage

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Ørsted Plantage

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.