Kohave Skov

Info om Kohave Skov

Kohave Skov vil udgøre 21,1 ha skov beliggende lidt vest for Christiansfeld.

Kohave Skov udgøres af 18,7 ha. gammel skov  samt 2,4 ha. ager til skovrejsning.

Kohave Skov er en udpræget løvskov med dejlige bevoksninger af primært bøg, ær og eg med islæt af cypres og sitkagran

Terrænet er let kuperet og et lille, charmerende vandløb gennemløber skoven, der i øvrigt er veldrænet.

Kontantpris
2.950.000 kr.
Grundareal

21,1 ha

Beliggenhed

Toftegårdsvej

Sagsnummer

2022-0894

Varieret løvskov 

Kohave Skov er beliggende lidt vest for Christiansfeld. 

Kohave Skov udgør i dag 18,7 ha. gammel skov og vil sammen med de 2,4 ha. ager, der udskilles sammen med skoven blive en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt på 21,1 ha.

Kohave Skov er en udpræget løvskov med dejlige bevoksninger af primært bøg, ær og eg suppleret med sitkagran og cypres.

Terrænet er let kuperet og et lille, charmerende vandløb gennemløber skoven, der i øvrigt er veldrænet.

Skoven er fuldt bevokset uden arealer, der ikke må dyrkes, og placeret på en god jord, der giver høj tilvækst.

Skoven er beliggende i et roligt og ugeneret område, der dog er let og hurtigt at komme til fra E45 eller landevejen mellem Kolding og Haderslev.

Skoven er i øvrigt sammenhængende med anden skov vest for ejendommen.

God jagt, oprettelse af skovejendom og godt drikkevand

Den gamle skov udgør  18,7 ha. er fredskov der ligeledes er landbrugspligtig.

Derfor tilbydes et areal på 2,4 ha. ager jord i omdrift  der kan tilplantes med skov. Så kan landbrugspligten ophæves, og alle kan erhverve ejendommen uden at eje anden landbrugsejendom.

Det vil være muligt at erhverve yderligere ca. 7,1 ha. velbeliggende agerjord, der vil være egnet at inddrage i skovarealet, således at skovarealet kan nå ca. 28,2 ha.

Der er rigtigt gode tilskudsmuligheder til skovrejsning.

Skoven er beliggende i område, hvor der udvindes vand til drikkevand og nabo til BlueKolding, der også har et par boringer i kanten af skoven.

Jagtmulighederne er rigtigt gode på råvildt og skovens småvildt. Dåvildtbestanden er i vækst i området. Jagten er udlejet og til disposition fra april 2023.

Ejendommen kan blive selvstændig skovejendom og erhverves af alle - også selskaber.

Scroll til toppen

Download prospekt for Kohave Skov

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Kohave Skov

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.