Sitemap

Ydelser

I Silva Estate ser vi vores rolle som ejendomsformidlere og rådgivere meget bredt.  

Der er ikke kun brug for os, når en ejendom skal handles, men i lige så høj grad, når du i den daglige drift støder på nogle juridiske problemstillinger, og når ejendommens værdier i form af produktion, herlighed mv. skal udvikles og optimeres.

Vi tilbyder bl.a. følgende:

 • Ejendomsformidling med fokus på skove og naturejendomme samt større kombinerede skov- og landbrugsejendomme, herunder godser
    
 • Værdiansættelse af skove og naturejendomme samt godser. F.eks. i forbindelse med generationsskifte, værdiansættelse i regnskabet, overvejelser om køb/salg, kreditvurdering mv.
    
 • Køber- og investorrådgivning ved køb af skove og naturejendomme. Det kan både være i forbindelse med et konkret køb eller som hjælp til at finde ”drømmeejendommen”
    
 • Rådgivning inden for lovgivningen omkring skoven og det åbne land. Silva Estate bistår og sikrer, at kunden ledes sikkert igennem de lovgivningsmæssige udfordringer
    
 • Strategisk ejendomsudvikling af skove, naturejendomme og godser, når produktions- og herlighedsværdierne skal optimeres. Silva Estate kan bistå hele vejen fra analyse og planlægning til gennemførelse af projektet
    
 • Rådgivning ved ekspropriationer, fredninger, erstatningssager o.lign. – såvel udarbejdelse af uvildige vurderinger, partsrepræsentation som løsning af opgaver i form af Syn og skøn
Kontakt os nu:
Jesper Just Nielsen
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker