Sitemap

Ejendomme, vi har solgt i 2019

 
Billede1:
Torsoe-solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skovparceller solgt diskret solgt ved mellemkomst af Silva Estate.

Kontantpris:

Diskret Solgt - 2019

Grundareal:
EjendomStatusBet:

Billede1:
Hornbaek-solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Et uovertruffet smukt natur- og skovområde beliggende ved Tegners Museum ved Hornbæk.

Kontantpris:

Diskret Solgt - 2019

Grundareal:

15 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Plantage-Hjademaal-solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Fantastisk kombination af natur- jagt og skovejendom beliggende ugeneret af publikum tæt på Vesterhavet i en spektakulær og enestående natur.

Kontantpris:

Diskret Solgt - 2019

Grundareal:

125 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_Gammelby-Mose
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skoven er del af det store samlede skov- og moseområde på 400 hektar, der er kendt for en virkelig god jagt efter råvildt og i stadig stigende grad kronvildt.

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

4,2 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_Riismarkvej7_2693
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ejendommen er en attraktiv, kompakt og regulær plantage, der er fuldt bevokset og i rigtig god vækst. Området er kendt for en stærk og stigende bestand af kronvildt.

Kontantpris:

SOLGT - 2019

Grundareal:

15,13 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgte-Jysk_6636_1
Navn på ejendom:
Langt resume:

Varieret plantage med god jagt tæt på Kompedal og Myremalm Plantager ved Ikast og med mulighed for ny og lækker bolig på grund med fremført byvand, strøm og fibernet. 

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

50,2 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
LilleUlvedal_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Lille Ulvedal er en spændende landbrugsejendom, der i en årrække primært har været anvendt til produktion af juletræer samt jagt. Ejendommen er en velbevokset skovejendom med fremragende jagtmuligheder på hjortevildt samt trækkende ænder i Ulvedalen langs Åresvad Å.

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

72,3 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_RoejleSkov07_2224
Navn på ejendom:
Langt resume:

Røjle Skov ligger ved Nørre Søby ca. 10 km syd for Odense. Det er en mindre ejendom som fremstår så flot og velpasset, at det vil tiltale kræsne købere med sans for kvalitet og ordentlighed.

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

63,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Nybo_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Nybo Jordbromølleskov er en helt unik ejendom mellem Skive og Viborg, med et stort jagtligt potentiale suppleret med et meget attraktivt fiskeri.

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

150 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Enemaerket_Solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Enemærket Skov, udgør én sammenhængende, velplejet og meget velarronderet skov på i alt ca. 166 hektar. Dertil kommer 4 hektar agerjord, der kan indgå i fremtidigt skovareal enten som ny skov, som lysåben natur, juletræsproduktion, optimeret udsætningsplads til fasaner – eller lidt af det hele.

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

170 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Fjelster_Solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Naturområdet Fjelster på 44 hektar er beliggende få kilometer sydvest for Herning ved Fjelstervang. Fjelster ligger tæt på de store plantager Hareskov, Høgildgård og Birkebæk Plantager.

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

44 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Trendgaarden_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Trendgaarden er en skov- og naturejendom ud over det sædvanlige – beliggende lige vest for Trend Storskov med udsigt over Limfjorden til Fur, Livø og Vitskøl Kloster. 

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

75,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
1_Frederiks_Solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Frederiks Plantage er beliggende mellem Herning og Viborg, ca. 3 km nordøst for Karup. Skoven udgør en selvstændig skovejendom på i alt ca. 14,5 ha. Ejendommen er varieret...

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

14,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Ellegaard_6176_Solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ellegård Plantage er beliggende i et naturskønt område nord for Vojens mellem Sommersted og Øster Lindet. Plantagen udgør en selvstændig skovejendom på i alt 45,1 ha og grænser i nord op til Jels Å.

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

45,1 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_Skaansoe_9783
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skånsø Plantage er en pragtfuld skov- og naturejendom beliggende lige nord for Skånsø midt i mellem Holstebro og Skive. 
Skoven er primært præget af nåletræer. Der er en smuk natur med søer og et kuperet terræn, oplagt til jagt på alt fra rå-, då- og kronvildt til fugle.

Kontantpris:

Solgt - 2019

Grundareal:

115 ha

EjendomStatusBet:

1 2 Næste

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker