Sitemap

Ejendomme, vi har solgt i 2015

 
Billede1:
Store-Hestlund-solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Store Hestlund er en samlet, fredskovspligtig ejendom på i alt 79,2 ha beliggende knap 5 km nordvest for Give. Store Hestlund udgør en unik ejendom med sin kombination af liebhaverbolig, velarronderet skov, store naturværdier samt mulighed for liberalt erhverv.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

79,2 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Tinesvej_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Naturarealet ved Tinesvej er en naturejendom på i alt 16,6 ha. Ejendommen består af klithede og strand. Mod øst grænser ejendommen op til Kattegats kyst. På arealet findes et par mindre vådområder og vandløb. Der er gode muligheder for jagt.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

16,6 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Kæret_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Naturarealet ved Kæret er en naturejendom på i alt 15,6 ha. Ejendommen består af arealer med strandeng, tagrør, klithede og strand. Ejendommen ligger helt ud til Kattegats kyst.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

15,6 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Bregnbanke_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Bregnbanke Skov er en lille skov- og naturejendom beliggende 13 km nordøst for Billund mellem Farre og Givskud. Der er to mindre søer og en glimrende jagt på især råvildt og mulighed for andetræk.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

7,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Egtved-boet-solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Egtved Plantage er en skovejendom på 19,1 ha beliggende mellem Egtved og Vorbasse. Skoven er beliggende tæt ved Randbøl Hede i et flot og varieret landskab med flere større skovområder.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

19,1 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Skjoldenaes-solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skjoldenæsholm Skov- og Landbrug udbyder hermed sine skove, natur og landbrugsarealer samt tilhørende bygninger til salg.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

1898 ha

EjendomStatusBet:

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker