Sitemap

Ejendomme, vi har solgt i 2014

 
Billede1:
Stubberkloster_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Stubberkloster er en samlet, fredskovspligtig skovejendom på i alt 477 ha samt ca. 70 ha søret til Stubbergård Sø beliggende i Sevel i det nordvestlige Jylland mellem Holstebro og Skive.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

477 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Aalbaek_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ålbæk Plantage er beliggende i et naturskønt område ca. 3 km nordøst for Thyregod og med kun 500 m til Kulsø. Plantagen udgør en selvstænding skovejendom på i alt 28,0 ha og grænser mod syd op til Odderbæk.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

28,0 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Kirkehusvej_1_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Kirkehusvej Skov er en skovejendom på 20,1 ha beliggende ved Filskov i Billund Kommune. Der er tale om en velanlagt skovrejsningsejendom på ca. 6 år.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

20,1 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Nygaard_solgt_
Navn på ejendom:
Langt resume:

Nygård er en natur- og skovejendom på ca. 50,7 ha med en naturskøn beliggenhed ned til Karup Å – ca. 3 km nordøst for Haderup. Ejendommen er varieret med skov, mark- og engarealer.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

50,7 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Simons_Bakker_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skovejendommen Simons Bakker er beliggende lidt øst for Ulfborg. Skoven er varieret – med en alsidig træartssammensætning samt åbne hedearealer og vildtagre.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

23 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Gindeskov_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Gindeskov Krat er beliggende mellem Holstebro og Viborg, ca. 5 km syd for Haderup. Skoven udgør en selvstændig skov- og naturejendom på i alt ca. 43,5 ha.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

43,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Bjerre_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Bjerres Plantage er beliggende mellem Løgumkloster og Tinglev, ca. 5 km nord for Bylderup-Bov. Plantagen er en velarronderet skov- og jagtejendom bestående af to selvstændige ejendomme på i alt 28,4 ha.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

28,4 ha

EjendomStatusBet:

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker