Sitemap

Ejendomme, vi har solgt i 2010 

 
Billede1:
Klemensker_solgt.jpg
Langt resume:

Klemensker Plantage på 93,6 ha ligger centralt på øen midt i mellem de to store skovområder Almindingen og Rø Plantage. Skoven udgøres af knap 30% løvskov og 70% nåleskov. Skoven er særdeles velarronderet med en god vejstruktur. Det er en veldrevet skov med god tilvækst og høj vedmasse. Glimrende jagt og gode lejeindtægter fra TV2’s sendemast.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

93,6 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Knudsker_solgt.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Knudsker Plantage på 90,5 ha ligger 2 km fra Rønne som nabo til Bornholms Golfklub. Knudsker Plantage er en velorganiseret plantage med god infrastruktur i form af grøfter og veje, et godt dyrkningsgrundlag og en god jagt.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

90,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Nylars_solgt.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Nylars Plantage er beliggende 2 km øst for Rønne og er en velorganiseret plantage med god infrastruktur i form af grøfter og veje, et godt dyrkningsgrundlag, god vedmasse og en god jagt. Dertil kommer, at den har en spændende forhistorie og et meget stort antal spor fra oldtiden i form af oldtidsagre.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

44,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_Ny_oelgaard.jpg
Langt resume:

Ny Ølgaard Plantage ligger ved Hærvejen få kilometer fra Randbøl Hede, Frederikshåb, Liegaard og Slauggård Plantager. Skoven kan blive frit omsættelig, så den kan erhverves af alle.
  
I området er en stor bestand af kronvildt fast stående i de mange små og store plantager rundt om skoven og fouragerer på nabomarkerne.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

20 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Navn på ejendom:
Langt resume:

Riis Plantage – Nordskoven på i alt ca. 28 ha er en attraktiv, veldrevet nåletræsplantage med god variation og et spændende terræn. Skoven er godt beliggende, velarronderet og del af et større skovområde. Der er gode muligheder for jagt på hjortevildt.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

28 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Langt resume:

Riis Plantage – Sønderskoven på i alt ca. 16,5 ha er en attraktiv, veldrevet nåletræsplantage med god variation og vedmasse samt et spændende terræn. Skoven er godt beliggende, velarronderet og del af et større skovområde. Der er gode muligheder for jagt på hjortevildt.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

16,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Ringgive_solgt.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ringive Plantage på i alt ca. 100 ha indeholder både produktionsskov, stor sø og naturarealer med et i særklasse stort naturindhold og høj herlighedsværdi. Her er glimrende jagtmuligheder - bl.a. kronvildt. Mindre bygning, der senest har været anvendt rekreativt til bl.a. natur- og lejrskoleformål, medfølger.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

99,9 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Store_dal_0014.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Store Dal Plantage er en ekstraordinær naturskøn plantage med ugenert beliggenhed mellem Vorbasse og Bække. Ejendommens særkende er den 3 ha store temporære sø – Store Dal.

Glimrende jagt på råvildt og kronvildt kendetegner området. Der er en lille driftsbygning i plantagen.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

23,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Gastegaardsskoven_8370_s.jpg
Langt resume:

Dejlig varieret skov med glimrende jagt beliggende centralt på Bornholm, som nabo til øens største skov Almindingen.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

13,3 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8367_2.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

En lille skovperle med en varieret skovnatur og fiskemulighed i sø og Blykobbe å. Skoven ligger 3 km nord for Rønne og består fortrinsvist af løvskov samt lysåbent naturareal.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

4,4 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2010-0163_01.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Gl. Arnborg er beliggende midt i mellem Skarrild og Arnborg tæt ved Skjern Å.

Ejendommen er en skov og naturperle, hvor vildtet (også kronvildtet) stortrives i en charmerende blanding af hede, skov, energipil, vandløb og landbrugsjord i omdrift med betalingsrettigheder.

Et hyggeligt træhus på 65 kvm. giver ideelle rammer om et aktivt familieliv, gode jagtselskaber og fisketure i den skønne natur på og i tilknytning til ejendommen.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

23,77 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
ruderhoej_01_.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ruderhøj Skov ligger i Himmerland få kilometer nord for Støvring. Der er tale om en charmerende blanding af naturlig løvskov, tilplantninger med nåletræ, bæk, skoveng og fugtige småmoser. Skoven har navn fra fortidsmindet Ruderhøj - en fredet oldtidshøj, som ligger flot placeret i skel mod syd.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

14,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
hjerting_skov_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

I Hjerting skov (Vest) mellem Rødding og Brørup udbydes dejlig skovparcel på 8,37 ha centralt beliggende i skoven. Midt i skoven ligger et dejligt åbent areal med en køn lille skovsø.

Skoven udgøres 100% af løvskov. Heraf er ca. 60% ældre bøg og eg i blandingsbevoksninger med fuld kronedækning i god vækst. Der er charmerende underskov af bl.a. naturligt forekommende kristtjørn.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

8,4 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8341_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Torntved Skov udgør en selvstændig skovejendom på i alt 12,1 ha. Skoven hører under Fjellebro Gods og er beliggende umiddelbart nord for Snarup på Sydfyn. Skovens bevoksninger er yngre og har en varieret artssammensætning med bl.a. ask, bøg, eg, ær og sitkagran.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

12 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8338_1.jpg
Langt resume:

Skovene ligger i et smukt, kuperet kystlandskab. Skovene er domineret af løvtræ med stor alders- og artsvariation. Et ældre fritidshus øger anvendelsesmulighederne, så investeringen kan glæde hele familien.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

38 ha

EjendomStatusBet:

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker