Sitemap

Ejendomme, vi har solgt i 2009 

 
Billede1:
2009-0064_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Vognbjerg Plantage udgør i alt ca. 14,4 ha. og er beliggende ca. 4 km nordvest for Skjern. Skoven udbydes til salg for Ringkøbing-Skjern Kommune i offentlig udbud.

Vognbjerg Plantage er en selvstændig fredskovsejendom. Plantagen har en meget varieret bevoksningssammensætning. Både mht. art og alder. Plantagen har en god jagt og der er særdeles gode muligheder for at udvikle både jagten og de generelle herlighedsværdier yderligere.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

14,4 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2009-0060_1.JPG
Navn på ejendom:
Langt resume:

Vorgod Østerby Plantage udgør i alt ca. 27,5 ha. og er beliggende ved Vorgod, ca. 4 km øst for Videbæk. Skoven udbydes til salg for Ringkøbing-Skjern Kommune i offentlig udbud.

Vorgod Østerby Plantage er en selvstændig fredskovsejendom, som overvejende består af mellemaldrende nåleskov, primært sitkagran. Plantagen har en god jagt og der er særdeles gode muligheder for at udvikle både jagten og de generelle herlighedsværdier yderligere.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

27,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
30012_2.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Spændende skovparcel i Jerlev Skov sælges i udbud. Skoven er 3.9 ha og en del af Jerlev Skov, der ligger ca. 7 km sydvest for Vejle. Skoven domineres af nobilis suppleret med selvsåede bevoksninger af hjemmehørende løvtræarter - bøg, birk, eg, ask m.fl.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

3,9 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
rutsker_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Rutsker Plantage på ca. 90 ha ligger på Nordbornholm mellem Klemmensker og Tejn. Skoven er en del af det kendte og fantastiske naturområde ”Rutsker Højlyng”.
Skoven udgøres af knap 40% løvskov og 60% nåleskov. Skoven er en charmerende blanding af velproducerende skov og den bornholmske skovnatur med småsøer og enkelte klippefremspring Jagtmulighederne er rigtigt gode – navnlig råvildt samt fuglevildt.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

90,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
stovstrup_01.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Stovstrup Hede er en dejlig lynghede på 18,15 ha beliggende ca. 2 km øst for Tarm og syd for Borris i et varieret område med plantager og landbrugsjord. Her finder man et unikt hedeareal med spredte holme af fyr, røn og birk – i det vestlig skel er der etableret et læhegn til gavn for vildtet. Et herligt fristed for jagt og friluftsliv.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

18,2 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
30104_1.jpg
Langt resume:

Mønsted Kalkværk Plantage er en charmerende skov, der ligger lige nordvest for Mønsted ca. 14 km vest for Viborg dejligt beskyttet i den sydøstlige udkant af Daugbjerg Plantage i et kuperet og naturskønt morænelandskab. Skoven er varieret – gammel nåleskov, egekrat, nyplantninger og åbne arealer. Skovhytten på bakketoppen, lyng og blåbær bidrager til charmen og det flotte, kuperede terræn og skovens form indebærer, at man får følelsen af at være i en noget større skov.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

21,6 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8405_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Heden Skov er en attraktiv lille skovejendom, der er frit omsættelig uden landbrugs- og fredskovspligt. Skoven består af blandet løv- og nåleskov af varierende alder. På ejendommen findes en mindre sø samt en række små vandhuller, der giver skoven variation og god herlighedsværdi.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

5,75 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8407_1.jpg
Langt resume:

Fairy Bridge er en ”lille” perle på 92 ha beliggende i det vestlige Skotland på den fantastiske ø Isle of Skye (brofast uden afgift). Naturoplevelser og jagtmulighed sammen med en langsigtet investeringshorisont.

Kontantpris:
Grundareal:

92 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
30024-09_1.jpg
Langt resume:

Allindemagle Skov er i alt 166,5 ha og ligger på Midtsjælland ca. 6 km nord/vest for Ringsted. Med sin placering på skråningen ned mod Gyrstinge Sø er det en helt unik skovejendom i kort køreafstand fra København.

Ejendommen er unik fordi den forener en høj forstlig standard og produktionsværdi med meget høj herlighedsværdi.

Ejendommen udbydes i samarbejde med Westring Estate.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

166,5 ha

EjendomStatusBet:

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker