Sitemap

Eksempler på ejendomme solgt i og før 2008 

 
Billede1:
2300-8372_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Wistofts Plantage er en skovejendom på i alt 27,9 ha og beliggende ved Kølvrå, ca. 4 km syd for Karup.
Ejendommen er yderst velarronderet og beliggende i fredelige og naturskønne omgivelser.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

28 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8363_8.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Brande Krat er en skovejendom på i alt ca. 44 ha. Skoven er beliggende ved Them, ca. 10 km syd for Silkeborg. Skoven har en varieret fremtoning samt alsidig sammensætning, som giver en stor herlighedsværdi, ligesom den er beliggende i et meget kuperet terræn.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

44 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8349_2.jpg
Langt resume:

Kristineberg Gods byder på flere interessante elementer; bl.a. en herskabelig og særdeles repræsentativ hovedbygning med en fantastisk udsigt til godsets jorder. Herudover er der forvalterbolig, driftsbygninger samt 13 beboelsesbygninger og ødegårde.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

994 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8376_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ejendommen er yderst velarronderet og beliggende i fredelige og naturskønne omgivelser. Ca. 55 % af ejendommen er p.t. bevokset fortrinsvis af yngre kulturer, idet skoven under stormen i 2005 blev ramt af omfattende fladefald.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

72 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8373_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ejendommen er yderst velarronderet og en del af et større kompleks af plantager, heriblandt Gedhus Plantage og Myremalm Plantage. Ca. 90 % af plantagen er bevokset fortrinsvis af gran og andet nål af varierende alder.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

37 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2009-0064_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Vognbjerg Plantage udgør i alt ca. 14,4 ha. og er beliggende ca. 4 km nordvest for Skjern. Skoven udbydes til salg for Ringkøbing-Skjern Kommune i offentlig udbud.

Vognbjerg Plantage er en selvstændig fredskovsejendom. Plantagen har en meget varieret bevoksningssammensætning. Både mht. art og alder. Plantagen har en god jagt og der er særdeles gode muligheder for at udvikle både jagten og de generelle herlighedsværdier yderligere.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

14,4 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2009-0060_1.JPG
Navn på ejendom:
Langt resume:

Vorgod Østerby Plantage udgør i alt ca. 27,5 ha. og er beliggende ved Vorgod, ca. 4 km øst for Videbæk. Skoven udbydes til salg for Ringkøbing-Skjern Kommune i offentlig udbud.

Vorgod Østerby Plantage er en selvstændig fredskovsejendom, som overvejende består af mellemaldrende nåleskov, primært sitkagran. Plantagen har en god jagt og der er særdeles gode muligheder for at udvikle både jagten og de generelle herlighedsværdier yderligere.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

27,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8328_3.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skoven har en varieret sammensætning med både bevoksede arealer og lysåbne arealer med eng, overdrev og sø. Skoven har en alsidig træartssammensætning med både løv- og nåletræsbevoksninger af varierende alder.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

40 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8339_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Bro Frihed er en skovejendom på i alt ca. 43 ha. Skoven er beliggende ved Brenderup, ca. 15 km nordøst for Middelfart. Skoven består hovedsageligt af frodig løvskov og er med sine spændende søer, vandhuller og vildtagre et enestående stykke natur i det nordfynske landskab.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

43 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8368_2.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Dikkalodden udgør i alt ca. 4,9 ha og er beliggende ca. 4 km syd for Østermarie. Skovens bevoksninger udgøres af 4/5 rødgran og 1/5 birk. Som følge af, at Dikkalodden mod øst grænser op til Ølene Vildtreservat, er jagt i skoven forbudt.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8366_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Hvide Lande er beliggende ca. 2 km vest for Vestermarie og ligger som en del af et mindre skovkompleks. Skovens bevoksninger består fortrinsvis af mellemaldrende nål. Skovfyr udgør ca. 2/3 af bevoksningerne, mens rødgran udgør den resterende del.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8365_1.jpg
Langt resume:

Skoven ved Skrædderbakkevejen udgør i alt ca. 15,0 ha og er beliggende ved Arnager, ca. 4 km sydøst for Rønne. Skoven er varieret og består af bevoksninger af både løv og nål. Skoven har gode herlighedsværdier, og ejendommen har desuden en god jagt.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

15 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8371_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Stangemarken udgør i alt ca. 11,2 ha og er beliggende ca. 1 km sydøst for Østerlars. Stangemarkens bevoksninger har en god aldersvariation og fordeler sig med ca. 4/5 løvtræer og 1/5 nåletræer.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

11 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8369_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Vestre Skov udgør i alt ca. 28,5 ha og er beliggende umiddelbart øst for Almindingen, ca. 3 km syd for Østermarie. Skoven består primært af bevoksninger med ældre og mellemaldrende rødgran af høj kvalitet.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

28 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8362_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skoven har et afvekslende, lettere kuperet terræn og består af blandet løv- og nåleskov med mange herlighedsværdier. Skoven har samtidig en god jagt blandt andet på kronvildt.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

325 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8340_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Gammel Lung udgør en selvstændig lod af frijord på i alt 6,0 ha. Frijorden hører under Fjellebro Gods og er beliggende ved Løgeskov umiddelbart nord for Stenstrup by på Sydfyn.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

6 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8345_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skoven hører under Fjellebro Gods og er beliggende ved Fjellebro på Sydfyn. Skoven består primært af mellemaldrende og ældre løvskov, hvoraf hovedparten er bøg. Skoven har gode herlighedsværdier samt en god jagt.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

13 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8318_1.jpg
Langt resume:

Ejendommen omfatter et samlet areal på ca. 638 ha. Ejendommen har et godt udviklingspotentiale, og det forventes, at der ved opkøb af naboejendomme kan skabes en ejendom på langt over 1.000 ha inden for 5-10 år.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

638 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8263_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skoven indeholder dels frodige bevoksninger med løv og nål, dels arealer med birkemose og dels en lang række åbne arealer med bl.a. sø, eng og mose. Til ejendommen hører desuden en nyistandsat og moderne bolig med et boligareal på ca. 179 m2.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

140 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8117_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Hjedsbæk Plantage er en anlagt plantage, men den kan i dag bedre karakteriseres som en "skov", både hvad angår produktion, naturindhold og variation. Skoven er velafrundet og omfatter en betydelig juletræs- og pyntegrøntproduktion.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

211 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
2300-8307_1.jpg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skoven har en naturskøn beliggenhed, et varieret og kuperet terræn. Mange steder på ejendommen er der flot udsigt ud over Mariager Fjord. Selve skoven indeholder bevoksninger af både løv og nål, bl.a. store gamle bøgebevoksninger med flot og fascinerende "troldeskov".

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

159 ha

EjendomStatusBet:


 

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker