Sitemap

Skove, naturejendomme, kombinerede skov- og landbrugsejendomme og godser til salg netop nu.

Billede1:
herningvej3-1112
Navn på ejendom:
Langt resume:

Terrænet er ganske kuperet, hvilket gør det til et areal, der virker større og som er særdeles smukt at færdes i. På jagt vil det ofte være råvildt og dåvildt samt kronvildt på strejf, som der er fokus på.

Kontantpris:

2.400.000 kr.

Grundareal:

26,8 ha

EjendomStatusBet:
status_nyhed.gif

Billede1:
ugelris1
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ugelris Skov er en frijordsejendom som er særdeles velarronderet og ligger godt tilbagetrukket. Skoven er består hovedsageligt af nåleskov. Der er et godt grundlag for hjortevildtet og en fast bestand af dåvildt og råvildt.

Kontantpris:

1.200.000 kr.

Grundareal:

9,5 ha

EjendomStatusBet:
status_nyhed.gif

Billede1:
Boes_037
Navn på ejendom:
Langt resume:

Boes Søgaard er en natur- og landbrugsejendom med en unik beliggenhed ved landsbyen Boes. Ejendommen byder på en alsidig natur med mange anvendelsesmuligheder.

Kontantpris:

30.000.000 kr.

Grundareal:

117 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Skaervad-Hovedgaard_3368
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skærvads historie går tilbage til før 1300-tallet, hvor herregården kom i Margrete 1.s ejerskab.  I middelalderen lå den lille hovedbygning i røde sten med tårne på Voldstedet ved Skærvad Å.

Kontantpris:

29.500.000 kr.

Grundareal:

142,4 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
RomhoejPlantage-3632
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skoven er placeret i et landskab med mange mindre beplantninger og levende hegn samt nærhed til lidt større skovenheder. Dette gør Romshøj til en vigtig base for områdets hjortevildt, primært råvildt, mens kronvildt ses på strejf.

Kontantpris:

1.850.000 kr.

Grundareal:

16,7 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Gjerndrup-3232
Navn på ejendom:
Langt resume:

Frijordsejendom nord for Brørup. Arealet blev tilplantet i 2014 med poppel med henblik på energiproduktion og jagt. 

Kontantpris:

1.050.000 kr.

Grundareal:

8,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Skovsende_gaardspladslidtfraoven
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skovsende udgør en velarronderet og kompakt samt meget interessant skov- jagt og naturejendom, der kan forene produktion af træ og mos med fremragende jagt på kronvildt og råvildt, lystfiskeri og andre naturoplevelser ved Omme Å.

Kontantpris:

Kontakt os

Grundareal:

375 ha

EjendomStatusBet:
status_reserveret.gif

Billede1:
Nr-Oerum_4426
Navn på ejendom:
Langt resume:

Nr. Ørum Skov er en særdeles varieret skov, som består af både gammel og nyere skov. Skovens beliggenhed er usædvanlig ugeneret langt fra veje og byer – virkelig en skov man ”har for sig selv”.

Kontantpris:

2.600.000 kr.

Grundareal:

27,4 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Vedhoved_3055
Navn på ejendom:
Langt resume:

Vedhoved Plantage ligger i den sydvestlige del af det meget store skov- og naturområde, der udgøres af Finderup, Kragsø og Mourville Plantager samt området omkring Rosborg Sø.

Kontantpris:

1.400.000 kr.

Grundareal:

12,1 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Pellegaard_skov_efteraar6
Navn på ejendom:
Langt resume:

Pellegård Skov er en udpræget jagt- og naturejendom med en skønhed og jagtligt potentiale, som selv på Bornholm sjældent overgås.

Kontantpris:

3.075.000 kr.

Grundareal:

27,3 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Orsted_7122_800x600
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ørsted Plantage er en usædvanlig smuk og varieret plantage domineret af eg og skovfyr og beliggende i bakkerne øst for den lille by Ørsted lidt nordøst for Randers. Der er store herlighedsværdier ...
 

Kontantpris:

4.250.000 kr.

Grundareal:

44,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
soerkelvej77-solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ejendommens kombination af skov og lysåben fugtig natur tiltaler råvildtet. Der er en formidabel god mulighed til de, der elsker en god sneppejagt.

Kontantpris:

Solgt - 2020

Grundareal:

6,7 ha

EjendomStatusBet:

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker