Sitemap

Lovgivning – Skov og land

Silva Estate tilbyder rådgivning omkring juridiske forhold og varetager kundernes interesser i retslige spørgsmål inden for lovgivningen omkring skoven og det åbne land. Herunder bl.a. skovloven, naturbeskyttelsesloven, planloven mv. 

Vi bistår og sikrer, at du ledes sikkert igennem de lovgivningsmæssige udfordringer, man som ejer/bruger af en skovejendom eller naturejendom støder på. Vi rådgiver ikke kun om dine muligheder – men tilbyder også at stå for det praktiske i form af f.eks. udarbejdelse af ansøgninger, myndighedskontakt mv.

Vi rådgiver blandt andet om følgende:

 • Juridiske spørgsmål vedr. driften af skove og naturejendomme
 • Natura 2000
 • Udstykning og opdeling af skove og naturejendomme
 • Udstykning af boliger fra skove og naturejendomme
 • Arealoverførsler og sammenlægning af ejendomme
 • Ophævelse af majoratsbånd på skove og godser
 • Ophævelse af landbrugspligt
 • Ophævelse og pålæggelse af fredskovspligt
 • Tilladelser til byggeri, sø-etablering, dyrehave mv.
 • Formidling af erstatningsskov (puljearealer)
 • Forpagtningskontrakter vedr. juletræer, pyntegrønt o.lign.
Traer_m_stammer.jpg
Kontakt os nu: 
Jesper Just Nielsen
M: +45 21 36 56 96 
E: jjn@silvaestate.dk

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker