Sitemap

Kompetencer

JJN_100x150Jesper Just Nielsen

Jesper er uddannet forstkandidat i 1990 og ejendomsmægler MDE i 2011.

Jesper underviste i 1990-1991 i skovplanlægning på Landbohøjskolen. Fra 1992-1999 var Jesper forstfuldmægtig i Skovdyrkerforeningen Vejle, hvorefter han i år 2000 overtog ledelsesansvaret som skovrider samme sted.

Jesper har således indgående erfaring med privat skov- og naturforvaltning, ledelse og økonomi. Herunder salg af råtræ, juletræer og pyntegrønt, skovbrugsfaglig juridisk og økonomisk rådgivning, vurdering af skove og juletræsproduktioner mv.

Jesper har deltaget ved en række sager i forbindelse med ekspropriation samt fungeret som syns- og skønsmand i mange sager vedr. skovdrift, naboforhold og juletræsproduktion.

Jesper var medlem af Danske Skoves Handelsudvalg fra 2000 til 2008, koordinator for skovridergruppen i Skovdyrkerforeningerne samt medlem af Skovdyrkerforeningernes forretningsudvalg fra 2000-2006. Derudover har Jesper arbejdet med strategi- og konceptudvikling samt generel markedsføring i Skovdyrkerforeningerne.

Jesper har deltaget i diverse miljø- og koordinationsfora i Vejle, Fredericia og Hedensted kommuner samt i det tidligere Vejle Amt.

Fra 2009 er Jesper ansat som direktør for Silva Estate a/s.
 

Fra november 2011 og til juni 2016 stod Jesper i spidsen for HedeDanmarks division Handel og Plantning med strategisk ansvar for forretningsområderne HD2412, Handel og egenproduktion af juletræer og klippegrønt, Skovfrø, Planteskolen Brøndlundgaard, plantning og beskæring i det åbne land samt ejendomshandel og rådgivning i Silva Estate.


Fra foråret 2017 arbejder Jesper igen fokuseret udelukkende i Silva Estate, og pr. 1. september 2017 er Silva Estate a/s 100 % ejet af Jesper Just Nielsen. 

 


 

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker