[ Klik her, hvis du ikke kan se dette nyhedsbrev ]
hsl_corner01.gifhsl_corner02.gif

billede_top_nyhedsbrtest

Silva Estate

Kære {navn} 

Så har vi fornøjelsen igen at tilbyde en ny ejendom på markedet – denne gang i region Syddanmark.

Haraldskær Avlsgård og jorder er en landbrugspligtig ejendom på ca. 202,5 ha beliggende ved Skibet, ca. 5 km vest for Vejle, som en del af Vejle Ådal med en helt enestående natur.

Det udbudte areal udgøres af ca. 82 ha skov, 49 ha agerjord i omdrift og 69 ha græs- og naturarealer bestående af enge, overdrev, moser og søer. Arealerne udgør en unik kombination af den natur og det kulturlandskab, der gør Vejle Ådal til en landskabsperle med meget stor værdi for planter, dyr og mennesker.

Avlsgården og jorderne kan erhverves som en samlet enhed, men det er også muligt at afgive selvstændige bud på en række delejendomme i fri kombination. Landbrugspligten kan ophæves på flere delejendomme efter supplerende skovrejsning.

Ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud i henhold til ”Bekendtgørelse nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme” af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.  

Læs mere om Haraldskær Avlsgård og jorder her ...
 

  
Silva Estate a/s

Kokholm 3
DK-6000 Kolding

T: +45 76 33 34 84
F: +45 76 33 34 88
E: info@silvaestate.dk  
  
  

7. december 2012
Helside_Haraldskaer
Haraldskaer_Avlsgaard_Ejendommen_2

Jesper Just Nielsen
Direktør
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Allan Bechsgaard
Vurdering, skov og landboret
M: +45 24 23 98 94
E: alb@silvaestate.dk

Heine Fischer Møller
Formidling af skov- og naturejendomme
M: +45 21 46 62 45
E: hfm@silvaestate.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her...

hsl_corner04.gifhsl_corner03.gif