[ Klik her, hvis du ikke kan se dette nyhedsbrev ]
hsl_corner01.gifhsl_corner02.gif

billede_top_nyhedsbrtest.jpg

Silva Estate

Kære {navn} 
 
Så har vi fornøjelsen igen at tilbyde to nye ejendomme på markedet – denne gang i Midtjylland.

Kibæk Hede er en ejendom på i alt 51,0 ha beliggende ca. 10 km sydvest for Herning.

Kibæk Hede er en dejlig natur- og jagtejendom beliggende i fredelige omgivelser ved Kibæk. Ejendommen består af åbne hedearealer, 3 ha agerjord, skov, krat og en sø. Der er en god og alsidig jagt på ejendommen – og der medfølger en jagtret på naboarealet på ca. 19 ha. I ejendommens sydvestlige del er der i 2008 opført en arbejdshytte på 25 m2.
 
Læs mere om Kibæk Hede...

310 streg

Møllebakken 17c
er en ejendom på i alt 9,3 ha beliggende ved Gludsted – ca. 5 km nordøst for Ejstrupholm.

Skoven er beliggende i et naturskønt område syd for Gludsted Plantage. Skoven består primært af bevoksninger med rødgran. De omkringliggende naturarealer med skov, læhegn, brakarealer og dyrkede marker giver samlet set gode betingelser for vildtet. Der er en alsidig jagt i skoven med mulighed for at opleve strejf af kronvildt.

Læs mere om Møllebakken 17c...

  
Silva Estate a/s

Kokholm 3
DK-6000 Kolding

T: +45 76 33 34 84
F: +45 76 33 34 88
E: info@silvaestate.dk  
  
  

30. maj 2012
Kibaek_Hede_1910.jpg
Kibæk Hede
Kibaek_Hede_1808.jpg
Kibæk Hede
Moellebakken_1962.jpg
Møllebakken 17c
Moellebakken_2030.jpg
Møllebakken 17c

Jesper Just Nielsen
Direktør
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Allan Bechsgaard
Vurdering, skov og landboret
M: +45 24 23 98 94
E: alb@silvaestate.dk

Heine Fischer Møller
Formidling af skov- og naturejendomme
M: +45 21 46 62 45
E: hfm@silvaestate.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her...

hsl_corner04.gifhsl_corner03.gif