[ Klik her, hvis du ikke kan se dette nyhedsbrev ]
hsl_corner01.gifhsl_corner02.gif

billede_top_nyhedsbrtest.jpg

Silva Estate

Kære {navn} 
  
Nu udbydes ejendommen Simons Bakker til ny pris.

Simons Bakker er på i alt 22,8 ha og beliggende lidt øst for Ulfborg, som en del af et større plantagekompleks.

Skoven er meget varieret – med en alsidig træartssammensætning samt åbne hedearealer og vildtagre. Et smukt kuperet landskab med indlandsklitter giver et fascinerende og oplevelsesrigt terræn. Der er en rigtig god jagt. Plantagekomplekset, som ejendommen udgør en del af, huser en god bestand af kronvildt.

På ejendommen findes en nyere driftsbygning på ca. 40 m2. Skoven er frijord og er ikke omfattet af fredskovspligt, hvilket giver større handlefrihed for ejeren.
 
Læs mere om Simons Bakker her...  

  
Silva Estate a/s

Kokholm 3
DK-6000 Kolding

T: +45 76 33 34 84
F: +45 76 33 34 88
E: info@silvaestate.dk  
  
  

21. november 2012
NB_simonsbakker_sept
NB_simonsbakker_sept2

Jesper Just Nielsen
Direktør
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Allan Bechsgaard
Vurdering, skov og landboret
M: +45 24 23 98 94
E: alb@silvaestate.dk

Heine Fischer Møller
Formidling af skov- og naturejendomme
M: +45 21 46 62 45
E: hfm@silvaestate.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her...

hsl_corner04.gifhsl_corner03.gif