[ Klik her, hvis du ikke kan se dette nyhedsbrev ]
hsl_corner01.gifhsl_corner02.gif

billede_top_nyhedsbrtest.jpg

Silva Estate

Kære {navn}  
   
Vi har nye ejendomme til salg: 

Granliden ved Randers

Granliden er en skov- og landbrugsejendom skønt beliggende øst for Randers. Ejendommen består af ca. 25 ha skov, 26 ha ager og 2,5 ha engareal og sø samt et ældre, men charmerende stuehus og smuk gammel have og tæt til offentlig vej. En i særklasse spændende ejendom med store herlighedsværdier. 

Prospektet er klar senest fredag d. 25. juni 2010.
  
Læs mere om Granliden her...

 
310 streg
 
 
Bornholms Regionskommune udbyder fem skove i offentligt udbud

Der er tale om fem vidt forskellige skove fra 4 - 94 ha. De har hver deres fortrin og særkender, men alle er del af den skønne bornholmske natur og udgør spændende og attraktive investeringsobjekter for jægeren, naturelskeren eller skovdyrkeren, som ønsker en aktiv og levende investering.

Bornholm er den del af landet med mest skov – og bukkejagten er i særklasse. Skovene kan erhverves af alle – også selskaber.

Tilbudsfrist: Onsdag den 1. september 2010 kl. 12.00.
  
Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne bud eller forkaste dem alle.

Knudsker Plantage, Rønne
Grundareal: 91 ha
Kontantpris: 6.300.000 kr. (Offentlig udbud - vejledende udbudspris)

Knudsker Plantage på 91 ha ligger 2 km fra Rønne som nabo til Bornholms Golfklub. Knudsker Plantage er en velorganiseret plantage med god infrastruktur i form af grøfter og veje, et godt dyrkningsgrundlag og en god jagt.

Læs om Knudsker Plantage her...


Nylars Plantage, Rønne
Grundareal: 45 ha
Kontantpris: 2.850.000 kr. (Vejledende udbudspris)

Nylars Plantage er beliggende 2 km øst for Rønne og er en velorganiseret plantage med god infrastruktur i form af grøfter og veje, et godt dyrkningsgrundlag, god vedmasse og en god jagt. Dertil kommer, at den har en spændende forhistorie og et meget stort antal spor fra oldtiden i form af oldtidsagre.

Læs om Nylars Plantage her...


Klemensker Plantage
Grundareal: 93,5 ha
Kontantpris: 6.400.000 kr. (Vejledende udbudspris)

Klemensker Plantage på 93,6 ha ligger centralt på øen midt mellem de to store skovområder Almindingen og Rø Plantage. Skoven udgøres af knap 30% løvskov og 70% nåleskov. Skoven er særdeles velarronderet med en god vejstruktur. Det er en veldrevet skov med god tilvækst og høj vedmasse. Glimrende jagt og gode lejeindtægter fra TV2’s sendemast.

Læs om Klemensker Plantage her...


Jydegårdsskoven
Grundareal: 4,4 ha
Kontantpris: 400.000 kr. (Vejledende udbudspris)

En lille skovperle med en varieret skovnatur og fiskemulighed i sø og Blykobbe Å. Skoven ligger 3 km nord for Rønne og består fortrinsvis af løvskov samt lysåbent naturareal.

Læs om Jydegårdsskoven her...


Gastegårdsskoven
Grundareal: 13,3 ha
Kontantpris: 1.000.000 kr. (Vejledende udbudspris)

Dejlig varieret skov med glimrende jagt beliggende centralt på Bornholm som nabo til øens største skov Almindingen.

Læs mere om Gastegårdskoven her...

   
 

  
Silva Estate a/s

Kokholm 3
DK- 6000 Kolding

T: +45 76 33 34 84
F: +45 76 33 34 88
E: info@silvaestate.dk  
  
  

21. juni 2010
Granliden_01_nyhedsbrev.jpg
Granliden
Knudsker_Boegekultur_01_nyhedsbrev.jpg
Knudsker Plantage
Nylars_Skovvej_01_nyhedsbrev.jpg
Nylars Plantage
klemensker_1_nyhedsbrev.jpg
Klemensker Plantage
2300-8367_2_nyhedsbrev.jpg
Jydegårdsskoven
Gastegaardsskoven_8370_nyhedsbrev.jpg
Gastegårdsskoven

Jesper Just Nielsen
Direktør
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Allan Bechsgaard
Vurdering, skov og landboret
M: +45 24 23 98 94
E: alb@silvaestate.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her...

hsl_corner04.gifhsl_corner03.gif