[ Klik her, hvis du ikke kan se dette nyhedsbrev ]
hsl_corner01.gifhsl_corner02.gif

billede_top_nyhedsbrtest.jpg

Silva Estate

Kære {navn} 
 
Så har vi igen fornøjelsen at tilbyde endnu en spændende skov- og naturejendom. Denne gang en større jagt- og skovejendom i Himmerland, der vil tiltale den ejer, som ønsker en velpasset og præsentabel hjortejagt udover det sædvanlige.
 
Den private skov- og jagtejendom på ca. 200 ha er velarronderet og velbeliggende i Himmerland beliggende med en køretid på ca. 30 min. fra Viborg, ca. 30 min. fra Randers og ca. 60 min fra Århus C i et naturskønt og ualmindeligt fredfyldt område i et charmerende kuperet terræn.

Efter flere års fokuseret arbejde fremstår ejendommen særdeles indbydende med varieret skovstruktur med løvskov, varieret nåleskov og lysåbne arealer i form af hede, mose, søer, vandløb og engarealer samt veletablerede skovenge.
 
Stærk og stor bestand af råvildt samt fast bestand af dåvildt og forrygende sneppejagt.
 
Kronvildtet ses stadig hyppigere og faste bestande er ved at etablere sig i andre større plantager på egnen.
 
Nyere beboelse med mulighed for flere boligenheder med udleje til skytte eller eget brug.
 
Ejendommens matrikulære struktur kan give store skattemæssige fordele ved opgørelse af ejendomsavance samt mulighed for fleksibel ejerstruktur. Ejendommen er uden bopælspligt
 
Læs mere om denne spændende ejendom...
 

  
Silva Estate a/s

Kokholm 3
DK-6000 Kolding

T: +45 76 33 34 84
F: +45 76 33 34 88
E: info@silvaestate.dk  
  
  

15. marts 2012

Jesper Just Nielsen
Direktør
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Allan Bechsgaard
Vurdering, skov og landboret
M: +45 24 23 98 94
E: alb@silvaestate.dk

Heine Fischer Møller
Formidling af skov- og naturejendomme
M: +45 21 46 62 45
E: hfm@silvaestate.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her...

hsl_corner04.gifhsl_corner03.gif