[ Klik her, hvis du ikke kan se dette nyhedsbrev ]
hsl_corner01.gifhsl_corner02.gif

billede_top_nyhedsbrtest.jpg

Silva Estate

Kære {navn}  
  
  
Ny landbrugslov – nye muligheder


Med virkning fra 1. april har vi fået en ny og mere liberal landbrugslov.

Den får betydning for erhvervelse, bopælspligt og samdrift - og vil blandt andet betyde, at markedet for arealer med landbrugspligt - herunder bygningsløse landbrugsejendomme - udvides væsentligt.

Størst betydning får det, at man til samdrift med sin egen landbrugsejendom frit over hele landet kan erhverve landbrugspligtig jord i omdrift samt natur- og skovarealer uanset afstand og arealstørrelser - herunder eventuelt som bygningsløse ejendomme.

Vi forventer, det kan få betydning for markedet og prisdannelsen på landbrugspligtige skov- og naturarealer, hvortil der hidtil har været afstandskrav på 10 km.

Læs artiklen her...  
   
  
 

  
Silva Estate a/s

Kokholm 3
DK- 6000 Kolding

T: +45 76 33 34 84
F: +45 76 33 34 88
E: info@silvaestate.dk  
  
  

14. april 2010
landbrugslov_artikel.jpg

Jesper Just Nielsen
Direktør
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Allan Bechsgaard
Vurdering, skov og landboret
M: +45 24 23 98 94
E: alb@silvaestate.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her...

hsl_corner04.gifhsl_corner03.gif