[ Klik her, hvis du ikke kan se dette nyhedsbrev ]
hsl_corner01.gifhsl_corner02.gif

billede_top_nyhedsbrtest.jpg

Silva Estate

Kære {navn} 
  
Så har vi fornøjelsen igen at tilbyde en ny ejendom på markedet – denne gang i region Midtjylland.

Gindeskov Krat er en skov- og naturejendom på ca. 43,5 ha beliggende centralt mellem Holstebro og Viborg.

Gindeskov Krat er en selvstændig ejendom, der primært består af egeskov med indblanding af bjergfyr, gran og birk samt åbne hedearealer. Skoven er varieret med bl.a. tætte bevoksninger og lyngklædte lysninger, og i østligt skel snor Stavlund Å sig med et godt fiskevand. Der er en god jagt på bl.a. råvildt og kronvildt. Der er et fint ”skovsommerhus” på ejendommen beliggende med skøn udsigt til engarealer og å.  

Læs mere om Gindeskov Krat her ...

310 streg
Giv dig selv en skovejendom i julegave

Ålbæk Plantage
nær Give er en ejendom på 28 ha med bevoksede arealer i mange forskellige aldersklasser. Der er god mulighed for at gå på jagt efter hare, ræv, fasan og snepper, og der forekommer endvidere kronvildt på strejf.

Læs mere om Ålbæk Plantage her...

  
Silva Estate a/s

Kokholm 3
DK-6000 Kolding

T: +45 76 33 34 84
F: +45 76 33 34 88
E: info@silvaestate.dk  
  
  

13. december 2013
Gindeskov_3669_800
Gindeskov Krat
Aalbaek_1348_800
Ålbæk Plantage

Jesper Just Nielsen
Direktør
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Allan Bechsgaard
Vurdering, skov og landboret
M: +45 24 23 98 94
E: alb@silvaestate.dk

Heine Fischer Møller
Formidling af skov- og naturejendomme
M: +45 21 46 62 45
E: hfm@silvaestate.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her...

hsl_corner04.gifhsl_corner03.gif