[ Klik her, hvis du ikke kan se dette nyhedsbrev ]
hsl_corner01.gifhsl_corner02.gif

billede_top_nyhedsbrtest.jpg

Silva Estate

Kære {navn}   

Så har vi igen fornøjelsen at tilbyde to nye ejendomme/arealer i markedet.
 
Der er tale om to arealer på Nordøstfyn få km. syd for Kerteminde og tæt på Storebælt. Der er tale om arealer med landbrugsjord, skov og natur – med store herlighedsværdier og alsidige jagtmuligheder.
 
Begge arealer er i dag en del af en landbrugsejendom. Arealet skal derfor enten købes til sammenlægning eller samdrift med anden landbrugsejendom. Der findes ikke bolig på arealerne.
 
Lunden
Lunden udgør 15,8 ha med landbrugsjord i omdrift, mellemaldrende og ældre løvskov, samt naturarealer med siv og mose. Ejendommen grænser op til både Kavslunde Å og Lunde Å, over en strækning på i alt ca. 1.000 m.
 
Ejendommen er på alle sider omgivet af naturskønne arealer med skov, mark, mose og strandeng.
 
Læs mere om Lunden her...

 
Mosen
Mosen ved Langtvedvej udgør 2 ha, der består af arealer med sø og mose samt bevoksninger med ung nåleskov. Mosens to søer, der har et åbent vandspejl på i alt ca. 4.000 m2. giver gode muligheder for både andejagt, lystfiskeri eller hyggesejlads i f.eks. robåd.
 
Læs mere om Mosen her...   
 
 

  
Silva Estate a/s

Kokholm 3
DK-6000 Kolding

T: +45 76 33 34 84
F: +45 76 33 34 88
E: info@silvaestate.dk  
  
  

1. juni 2011

Lunden

Lunden

Mosen

Jesper Just Nielsen
Direktør
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Allan Bechsgaard
Vurdering, skov og landboret
M: +45 24 23 98 94
E: alb@silvaestate.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her...

hsl_corner04.gifhsl_corner03.gif