[ Klik her, hvis du ikke kan se dette nyhedsbrev ]
hsl_corner01.gifhsl_corner02.gif

billede_top_nyhedsbrtest.jpg

Silva Estate

Kære {navn}   
    
Denne gang har vi fornøjelse at præsentere en vifte af spændende muligheder:

Vejle Kommune udbyder tre skove i nærheden af Give i offentligt udbud

Skovene i Riis Plantage 4 km øst for Give er attraktive, veldrevne nåletræsplantager med god variation og vedmasse samt spændende terræn. Skovene er godt beliggende, velarronderede og del af et større skovområde, der afveksler med dyrkede marker – med mulighed for fortrinlig jagt på hjortevildt.

Ringive Plantage 10 km sydvest for Give er en særdeles spændende skovejendom, der indeholder både produktionsskov, stor sø og naturarealer med et i særklasse stort naturindhold og høj herlighedsværdi. Her er glimrende jagtmuligheder på både fugle og hjortevildt, herunder stor hyppighed af kronvildt i området.

Mindre bygning, der senest har været anvendt rekreativt til bl.a. natur- og lejrskoleformål, medfølger.

Læs mere om skovene ved Give…

310 streg

Store Dal Plantage ved Bække

Store Dal Plantage er beliggende ca. 4 km syd for Vorbasse og 2,5 km nord for Bække.

Skoven er en ekstraordinær naturskøn plantage, der domineres af nåletræ og af den ca. 3 ha store temporære sø – Store Dal – der ligger centralt placeret i skoven. Store Dal Plantage udgør en spændende skov med et meget højt potentiale for at udvikle en god og alsidig jagt - især på råvildt og kronvildt.

Læs mere om Store Dal Plantage…

310 streg

Fornyet udbud for Bornholms Regionskommune

På Bornholm udbydes 3 dejlige skove: Nylars Plantage, Knudsker Plantage og Klemensker Plantage.

Der er fastsat mindstepriser på ejendommene fra 42.000 – 56.000 kr. / ha.

Nylars Plantage, Klemensker Plantage og Knudsker Plantage er gode, veldrevne plantager med pæn vedmasse og fortrinlig jagt. Nylars Plantage er særlig interessant med mange oldtidsspor.

Bukkejagten på Bornholm er i særklasse.

Læs mere om de bornholmske plantager…

310 streg

Nye priser

Ny Ølgård Plantage
er en mindre plantage med virkelig god mulighed for at skabe en god kronvildtjagt på en lille ejendom. Den ligger attraktivt i plantageområdet syd for Randbøl Hede.

Der er netop fastsat en ny pris på Ny Ølgård Plantage.

Læs mere om Ny Ølgård Plantage…


Granliden er en særdeles skøn skov- og landbrugsejendom beliggende lige sydøst for Randers tæt på Grund Fjord. Dejlig varieret skov og gode marker med stort potentiale for skovrejsning, søer og dermed endnu bedre jagt og større herlighedsværdi.

Der er netop fastsat en ny pris på Granliden.

Læs mere om Granliden…
 

  
Silva Estate a/s

Kokholm 3
DK- 6000 Kolding

T: +45 76 33 34 84
F: +45 76 33 34 88
E: info@silvaestate.dk  
  
  

1. november 2010
ringgive_nb.jpg
Ringive_nb.jpg
give_nb.jpg
Store_dal_nb.jpg

Jesper Just Nielsen
Direktør
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Allan Bechsgaard
Vurdering, skov og landboret
M: +45 24 23 98 94
E: alb@silvaestate.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde det her...

hsl_corner04.gifhsl_corner03.gif