Sitemap

Erstatningssager – Syn og skøn

Silva Estate rådgiver ved ekspropriationer, fredninger og andre erstatningssager.

Der tilbydes såvel udarbejdelse af uvildige vurderinger som decideret partsrepræsentation i forhold til myndigheder eller 3. mand i øvrigt.

Endvidere påtager Silva Estate sig opgaver som retsligt udmeldte syns- og skønsmænd.

Der arbejdes med alle emneområder inden for skovbrug, produktion af juletræer, nabo- og skelkonflikter samt andre sager, der vedrører det åbne lands administration.
 
Mark_og_skov.jpg
Kontakt os nu:
Jesper Just Nielsen
M: +45 21 36 56 96 
E: jjn@silvaestate.dk

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker