Sitemap

Ejendomsvurdering

Silva Estate tilbyder værdiansættelse af skove, skov- og naturejendomme og godser. En ejendomsvurdering er baseret på vores erfaring og faglige indsigt.

Behovet for en ejendomsvurdering kan opstå af flere årsager. F.eks. i forbindelse med:

  • Generationsskifte
  • Regnskabs- og skattemæssig værdiansættelse
  • Overvejelser om køb og salg
  • Situationer, hvor køber og sælger selv har fundet hinanden
  • Kreditvurderinger

Silva Estate udarbejder vurderinger af handelsværdien for skove, skovejendomme, naturejendomme og godser.

Medarbejderne i Silva Estate har stor erfaring med vurdering og værdiansættelse af såvel ejendommens ”hårde” værdier i form af f.eks. produktionsmæssige muligheder som ejendommens ”bløde” værdier som f.eks. herligheds-, jagt- og rekreative værdier.

   

Blade_groenlig_baggrund.jpg
Kontakt os nu: 
Jesper Just Nielsen
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker