Sitemap

Ejendomsudvikling

Strategisk ejendomsudvikling af skove, naturejendomme og godser. Silva Estate kan bistå med alt fra analyse og planlægning til gennemførelse af projektet. 

En skov og naturejendom er en dynamisk enhed, der kan udvikles. Udviklingsmulighederne er dels betingede af ejendommens naturgivne forhold og dels af de lovgivningsmæssige rammer, der er for ejendommens anvendelse.

Herudover har hver enkelt ejer ofte individuelle ønsker og mål med sin skov og naturejendom. Nogle ønsker at drive deres ejendom med henblik på optimering af natur-, jagt- og herlighedsværdierne, mens andre driver ejendommen med henblik på optimering af ejendommens produktion af træ mv.

Mål og ønsker med ejendomme kan desuden ændres med tiden. F.eks. hvis man står over for et generationsskifte eller et salg af ejendommen, eller man af den ene eller anden årsag ønsker at ændre målsætning.

Med udgangspunkt i dine konkrete mål og ønsker for din ejendom kan Silva Estate bistå med at få lagt den strategi, der skal til, for at du kan nå dine mål med ejendomsudviklingen. Vi foretager en grundig analyse af ejendommens muligheder, udarbejder handlingsplaner og tilbyder at forestå gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter.

Eksempler på ejendomsudvikling:

 • Udvikling af den juridiske ejendomsstruktur – ved f.eks. udstykning, ophævelse og pålæggelse af fredskovspligt, ophævelse af landbrugspligt mv. – således, at handlemulighederne forbedres, og fleksibiliteten øges. F.eks. i forbindelse med et generationsskifte, helt eller delvis salg af ejendommen.
   
 • Udvikling og optimering af ejendommens natur-, jagt- og herlighedsværdi – f.eks. etablering af søer, åbne naturarealer, vildtagre, vildtbeplantninger mv.
   
 • Udvikling og optimering af ejendommens driftsøkonomi – i forhold til f.eks. produktion af kvalitetstræ, produktion juletræer og pyntegrønt, udlejning af jagt, bortforpagtning af arealer mv.
   
 • Udvikling og optimering af ejendommens handelsværdi – klargøring af ejendommen til salg.
   
 • Faglig viden og kompetencer inden for skov, land og natur er centralt for, at ejendomsudviklingen kan blive en succes på kort og længere sigt.
Raabuk_liggende.jpg
Skov_i_dal.jpg
Kontakt os nu: 
Jesper Just Nielsen
M: +45 21 36 56 96 
E: jjn@silvaestate.dk

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker