Sitemap

Ejendomsformidling

Silva Estate a/s tilbyder ejendomsformidling med fokus på skove og naturejendomme samt større kombinerede skov- og landbrugsejendomme, herunder godser. 

Med mange års erfaring og specialkompetencer inden for ejendomsformidling, landboretlige forhold, drift af skove og naturejendomme samt natur- og vildtpleje kan vi tilbyde en kvalificeret rådgivning og sparring omkring formidling af ejendommen. Vi kan sikre et trygt og professionelt handelsforløb og sikre, at ejendommen bliver solgt bedst muligt.

Et succesfuldt salg starter med, at der bliver sat en realistisk pris på ejendommen. Medarbejderne i Silva Estate har stor erfaring med vurdering og værdiansættelse af såvel ejendommens ”hårde” værdier i form af f.eks. produktionsmæssige muligheder som ejendommens ”bløde” værdier som f.eks. herligheds-, jagt- og rekreative værdier.

Der foretages en vurdering af ejendommens udviklingsmuligheder, og alt afhængig af tidshorisonten for salget kan det være relevant at iværksætte en række salgsfremmende tiltag, der kan medvirke til at øge salgsmulighederne og evt. sikre en merværdi for ejendommen.

Salgsmetoden kan tilrettelægges på flere måder, og vi rådgiver om, hvilken salgsmetode, der egner sig bedst til den enkelte ejendom:

  • Et traditionelt salg
  • Et diskret salg
  • Et salg ved tilbudsgivning

Salgsmetoden afstemmes naturligvis med kundens ønsker og behov.

Silva Estate sørger for et gennemarbejdet præsentationsmateriale for ejendommen med en beskrivelse og illustrative billeder, der beskriver ejendommens karakteristika, herlighedsværdier og ikke mindst udviklingsmuligheder.

Den konkrete ejendom markedsføres målrettet mod potentielle købere, bl.a. over for potentielle købere i Silva Estate's køberkartotek.

Herefter forestår Silva Estate naturligvis også det øvrige salgsarbejde – fremvisninger, forhandlinger med køber, udarbejdelse af købsaftale mv. – og sikrer i øvrigt, at handlen kommer hele vejen i mål.

Silva Estate formidler ejendomme i hele landet og samarbejder desuden med HD Forest omkring ejendomsformidling i Baltikum.

Skovvej.jpg
Kontakt os nu: 
Jesper Just Nielsen
M: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker