Sitemap

Besigtigelsesture til Baltikum 

Rejs med os og se mulighederne for skovinvestering.

Hvis du overvejer at investere i skov, så er der gode muligheder i Baltikum. Her er prisen for en hektar skov kun cirka en femtedel af det danske prisniveau. En skovinvestering i Baltikum giver et langsigtet og stabilt afkast, og risikoen er lav.

Den veludviklede infrastruktur sikrer samtidig adgang til det globale marked. Baltisk skovindustri er kendetegnet ved topmoderne savværker og finérfabrikker, der eksporterer globalt.

HedeDanmarks datterselskab i Baltikum, HD Forest, vil gerne invitere dig på en uforpligtigende besigtigelsestur til Baltikum og vise dig mulighederne:

  • Du får fremvist typiske skovarealer, hvor en erfaren skovfoged fortæller om skovdriften og de baltiske skoves karakteristika.
  • Du besøger relevant skovindustri i lokalområdet, f.eks. savværker eller finérfabrikker.
  • Du bliver orienteret om investeringsmulighederne undervejs og får svar på alle dine spørgsmål om forholdene i Baltikum.

Hvordan tilmelder man sig?
Se, om der er planlagt ture og tilmeld dig online her:

tilmelddigher

Af hensyn til praktikken bedes du tilkendegive interesse senest 7 dage før turen.

Endeligt program sendes til de tilmeldte forud for turen.


Praktisk information og økonomi:

Transport: HD Forest betaler for transport og fortæring under selve turen.

Fly: Du skal selv booke og betale for flyrejsen.

Hotel: Du skal selv betale for hotel under turen. HD Forest booker dog dine hotelophold (til fornuftig pris) for at sikre, at alle deltagere overnatter samme sted.
 

HD Forest yder rådgivning vedrørende drift/management, formidling og indkøb af skovarealer. Det årlige afkast kan variere, og der gøres opmærksom på, at investering i skovarealer kan medføre tab af den investerede kapital eller dele heraf. HD Forest er ikke ansvarlig for de skattemæssige konsekvenser forbundet med investering i skovarealer, og investorer opfordres derfor til at søge egen sagkyndig bistand fra advokat og/eller revisor.
 

Få mere info:

Kai_web-hdff

Kai Thygesen

Head of sales
kthy@hededanmark.dk  
T: 31557923

Turen arrangeres af:

HD_Forest_158


Klik her for at læse meget mere om investering på HD Forests hjemmeside (engelsk).

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | T: +45 76 33 34 84 | F: +45 76 33 34 88 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker