Erstatningssager – Syn og skøn

Silva Estate rådgiver ved ekspropriationer, fredninger og andre erstatningssager.

Der tilbydes såvel udarbejdelse af uvildige vurderinger som decideret partsrepræsentation i forhold til myndigheder eller 3. mand i øvrigt.

Endvidere påtager Silva Estate sig opgaver som retsligt udmeldte syns- og skønsmænd.

Der arbejdes med alle emneområder inden for skovbrug, produktion af juletræer, nabo- og skelkonflikter samt andre sager, der vedrører det åbne lands administration.

Silva Estate varetager oftest disse opgaver i et tæt samarbejde med HedeDanmarks øvrige specialister på de konkrete fagområder.
Mark_og_skov.jpg
Kontakt os nu:
Jesper Just Nielsen
T: +45 76 33 34 84
M: +45 21 36 56 96 
E: jjn@silvaestate.dk

© Silva Estate a/s | Kokholm 3 | DK- 6000 Kolding | T: +45 76 33 34 84 | F: +45 76 33 34 88 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker